Miljöpartiet

Miljöpartiet vill att Sverige ska ta internationellt militärt ansvar och anser att Sverige bör prioritera FN-ledda insatser och främst bistå med expertkompetens inom olika områden. Detta både för att stärka FN och för att öka säkerheten i konfliktområden. Miljöpartiet ser trots detta stora utmaningar med militära insatser.

 

Anders Schröder, försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet, betonar vikten av att ha tydliga strategier för att motverka risken för korruption och säkerställa att lokalbefolkningen inte utnyttjas.

 

”Miljöpartiet har varit mycket positiva till det fokus som har varit på internationella insatser  under 00-talet och jag tycker att det är sympatiskt att kunna vara ute i världen och hjälpa till med fredsbevarande resurser. Jag är i grunden positiv till att Sverige ska fortsätta ta den typen av internationellt ansvar.

Anders Schröder om internationella militära insatser

 

Miljöpartiet menar att bedömningen av Sveriges bidrag måste göras från fall till fall. Partiet menar att svårigheterna med att utvärdera resultaten av militära insatser är problematiska.

 

”Det är hopplöst att försöka utvärdera det svenska bidraget eftersom vi är en så liten del i en stor helhet. Det är ett faktum att Afghanistan inte har blivit bättre- men hade det blivit bättre om ingen var där? Det är svårt att veta. Sannolikt hade talibanerna kontrollerat landet – hade det varit bättre?”

Anders Schröder om insatsen i Afghanistan

Faktakollen:

Miljöpartiets partiprogram- “Världen”

Intervju Anders Schröder 9/4- 2018