Centerpartiet

Centerpartiet är positivt till det nya demokratikriteriet.

 

Partiet poängterar att svensk säkerhets- och försvarspolitik fortfarande väger tyngst vid prövningen av exportärenden och grava brister i demokratisk status är ett ”hinder”. Den svenska säkerheten kommer alltid i första hand. Centerpartiet tycker att det är bra att exportens effekt på rättvis och hållbar utveckling i landet ska vägas in vid tillståndsprövning men betonar att alla självständiga nationer har rätt att försvara sitt territorium och sina medborgare.  

 

Centerpartiet vill generellt se mer av transparens och öppenhet när det gäller krigsmaterielexport och partiet tycker att det nya regelverket med två personer i Exportkontrollrådet (EKR) är ett steg i rätt riktning. Partiet tycker också att det är viktigt att regelverket skapar långsiktiga förutsättningarna för svenskt försvarsindustri och för näringslivet.

Faktakollen:

Mejl Stina Wernersson 15/6- 2018