Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ vill att all svensk vapenindustri ska ställas om till civil produktion. Partiet vill att försvarsmakten ska ställas om till att arbeta förebyggande och de vill därför varken ha en vapenproduktion för det svenska försvaret eller för export.  

 

Partiet menar att mänskliga rättigheter kan försvaras med civila insatser och att människors grundläggande behov bara kan säkras genom satsningar på välfärd och demokrati.

 

”I strävan efter en fredlig värld finns inte utrymme för utveckling eller försäljning av vapen.”

Feministiskt initiativs budgetmotion

Faktakollen:

Feministiskt initiativs skuggbudget 2018

Intervju Alejandra Gomez Lozano 20/6- 2018