Kristdemokraterna

Kristdemokraterna välkomnar det nya regelverket för export av krigsmateriel men vill behålla svensk vapenexport i övrigt. Kristdemokraterna poängterar på sin hemsida att:

 

”Det är säkerhetspolitiska hänsyn – förutsatt att köparlandet är en demokrati som respekterar mänskliga rättigheter – och inte näringspolitiska särintressen, som skall utgöra grunden för vår krigsmaterielexport.”

Kristdemokraterna om vapenexport

 

Kristdemokraterna önskar se ökad transparens i rapporteringen från  Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) och de anser att ledamöterna i det parlamentariska Exportkontrollrådet (EKR) bör få berätta hur de röstat utan att lämna ut annan eventuell sekretessbelagd information.

Faktakollen:

Kristdemokraternas hemsida