Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ vill se en total nedrustning av alla kärnvapen och ville att Sverige skulle skriva under FN:s konvention mot kärnvapen istället för att tillsätta en utredning.

 

Partiet är övertygade om att nedrustning är det enda sättet att skapa fred. Partiet understryker att svensk utrikespolitik  inte får utformas efter USAs militära intressen.