Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill inte att Sverige ska underteckna FN:s kärnvapenkonvention. Björn Söder, ledamot för Sverigedemokraterna i utrikesutskottet, menar att ett kärnvapenförbud inte kommer leda till nedrustning i praktiken utan beskriver det som ett “slag i luften” då inga av de länder som har kärnvapen deltagit i processen. Sverigedemokraterna ser en risk att Sveriges relationer med Nato och USA kan komma att försämras om Sverige skriver under vilket enligt deras analys skulle minska vår säkerhet.

“För att det ska vara möjligt med kärnvapennedrustning krävs det en bred överenskommelse mellan länderna i FN:s säkerhetsråd. Innan det finns en samsyn mellan dessa länder är det svårt att få till stånd en hållbar överenskommelse.”

Björn Söder om Kärnvapen

Faktakollen:

SD byter fot – tänker rösta mot kärnvapenförbud (Expressen)

Mejl Björn Söder 17/5- 2018