Kristdemokraterna

Kristdemokraterna ser det som en självklarhet att alla nya vapensystem som utvecklas eller kan utvecklas bör prövas mot folkrätten. Det gäller även autonoma vapensystem.

 

“Vi följer utvecklingen och agerar utefter behovet för att kontrollera vad som sker gällande autonoma vapensystem. En extra oro med dessa är naturligtvis dess sårbarhet för cyberattacker, något som vi följer extra noggrant.”

Mikael Oscarsson om autonoma vapen

Faktakollen:

Mejl Mikael Oscarsson 22/5 2018