Miljöpartiet

Miljöpartiet vill reglera och begränsa utvecklingen av autonoma vapensystem och hoppas att politikerna kan lagstifta innan vapnen utvecklats.

 

På miljöpartiets kongress 2018 beslutades att partiet ska verka för ett totalförbud mot användning av autonoma vapen. Miljöpartiets riksdagsledamot Carl Schlyter lämnade i våras in en motion till riksdagen där han yrkade på att Sverige skulle utveckla nationella och internationella förbud för autonoma vapensystem och inleda ett arbete med att utvärdera riskerna med artificiell intelligens.

 

Bodil Valero och Max Andersson, som båda arbetar för Miljöpartiet i Europaparlamentet, har drivit frågan om reglering och kontroll på EU-nivå.