Svensk vapenexport bidrar till att mänskliga rättigheter kränks

Genom att exportera vapen till länder som inte respekterar de mänskliga rättigheterna bidrar Sverige både direkt och indirekt till att mänskliga rättigheter kränks. Direkt för att vapen och övrig krigsmateriel kan användas för att döda, skada, hota, förtrycka, tvinga eller på andra sätt kränka mänskliga rättigheter. Indirekt innebär även all vapenexport till länder som kränker mänskliga rättigheter ett godkännande av köparstatens agerande. Det gör det också svårare för Sverige att kritisera köparstaten om vi samtidigt sålt eller säljer vapen till staten. 

 

Enligt svenska regler för vapenexport bör Sverige inte exportera krigsmateriel till ”stat där allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer”. Respekt för mänskliga rättigheter ska vara ett “centralt villkor för att tillstånd skall beviljas”. Trots det tillåts vapenexport till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Till exempel har Sverige godkänt vapenexport till Bahrain, Pakistan, Thailand, Filippinerna och Mexiko där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter sker. 

 

Uppdaterad 2021-12-21