Vad är det som hindrar ett internationellt förbud?

De länder som utvecklar autonoma vapen med oroande låga nivåer av mänsklig kontroll är också de som starkast motsätter sig ett förbud. Åtta stater, Australien, Israel, USA, Frankrike, Storbritannien, Sydkorea, Turkiet och Ryssland har uttryckt att de är emot förhandlingar för att etablera ett förbud mot mördarrobotar. Ryssland och USA är överlägset mest motvilliga till att förhandla fram ett rättsligt bindande avtal.

Ett annat hinder i de diskussioner som förs både i Sverige och internationellt är att enas om definitioner som slår fast vad meningsfull mänsklig kontroll innebär och vad helt autonoma vapensystem är. Hur man definierar och avgränsar frågan om mördarrobotar kommer att få stor betydelse för hur effektivt ett framtida förbud kan bli. Den sjätte konferensen för konventionen om konventionella vapen (CCW) som äger rum i slutet av 2021 kan bli antingen start eller slutdatum för diplomatiska ansträngningar att upprätta normativa gränser för autonomi i vapensystem inom ramen för CCW. Tiden fram dit är därför mycket betydelsefull och Sverige och andra likasinnade länder måste göra allt de kan för att tillsammans verka inom ramen för CCW. Samtidigt måste länderna förbereda sig på att Ryssland och USA sannolikt inte kommer att stödja någon form av reglering.