Svensk vapenexport bidrar till fattigdom och underutveckling

Svenska vapen säljs till länder i stor fattigdom där vapenköpen direkt kan motverka arbetet mot fattigdom. Att utrota fattigdomen i världen är mänsklighetens största utmaning och en förutsättning för fred, stabilitet och hållbar utveckling. Genom att prioritera vapeninköp framför investeringar i mat, hälsa och andra saker som människor behöver för att leva kan vapenhandel innebära ett stort säkerhetshot för många människor i utvecklingsländer. Genom att marknadsföra och sälja vapen och krigsmateriel till länder med stor fattigdom bidrar Sverige till snedprioriteringen. 

 

FN:s utvecklingsorgan UNDP har särskilt lyft fram problemet att militära investeringar hämmar livsviktiga satsningar på rent vatten och sanitet i fattiga länder. I Pakistan lades till exempel 47 gånger mer på militären än på rent vatten och sanitet år 2006. Under 2000-2017 har landet varit ett av de länder som har störst militära utgifter i jämförelse med utgifter på utbildning och hälsa. Samtidigt har endast ca 35-38% av landets befolkning haft tillgång till rent, säkert dricksvatten under samma period, enligt FN:s Human Development Reports. Pakistan har under lång tid köpt stora mängder krigsmateriel från Sverige och var 2020 den fjärde största mottagaren av svensk krigsmateriel.

 

Uppdaterad 2021-12-21