Svensk vapenexport bidrar till fattigdom och underutveckling

Svenska vapen säljs till länder i stor fattigdom där vapenköpen direkt kan motverka arbetet mot fattigdom. Att utrota fattigdomen i världen är mänsklighetens största utmaning och en förutsättning för fred, stabilitet och hållbar utveckling. Genom att prioritera vapeninköp framför investeringar i mat, hälsa och andra saker som människor behöver för att leva kan vapenhandel innebära ett stort säkerhetshot för många människor i utvecklingsländer. Genom att marknadsföra och sälja vapen och krigsmateriel till länder med stor fattigdom bidrar Sverige till snedprioriteringen. 

 

FN:s utvecklingsorgan UNDP har särskilt lyft fram problemet att militära investeringar hämmar livsviktiga satsningar på rent vatten och sanitet i fattiga länder. I Pakistan läggs 47 gånger mer på militären än på rent vatten och sanitet samtidigt som 118 000 människor årligen dör av diarré i landet. Pakistan har under lång tid köpt stora mängder krigsmateriel från Sverige och var 2019 den fjärde största mottagaren av svensk krigsmateriel.

 

Uppdaterad 2020-05-20