VAPENEXPORT

Detta är en kommentar till Valgranskningen 2022, kapitlet om vapenexport. Kapitlet finns i sin helhet att läsa HÄR, där kan du ta del av vad partierna själva säger om sin vapenexportpolitik.

 

Den svenska vapenexporten ökar och är nu sex gånger så stor som i början av 2000-talet. År 2021 uppgick det totala värdet på exporten till drygt 20 miljarder SEK. 46% av vapenexporten gick till icke-demokratier och diktaturer. Vapenexport är en drivkraft bakom militär upprustning och bidrar till att förvärra och förlänga väpnade konflikter. Det kan dessutom legitimera förtryck när export sker till regimer som förtrycker sin befolkning.

 

Vapenexport är i grunden förbjudet i Sverige, men undantag kan ges enligt Lagen om krigsmateriel av myndigheten Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). I bedömningen vägs olika intressen och hänsyn mot varandra. Skälen för att exportera brukar vara försvars-och säkerhetspolitiska, medan skälen mot är utrikespolitiska hinder. Även om det är en myndighet som överlag fattar beslut om vapenexport får det stor betydelse vilka partier som sitter i riksdag och regering. Myndigheten ISP har till exempel ett parlamentariskt råd som speglar sammansättningen i riksdagen. ISP lyssnar också noga på uttalanden som görs om vapenindustrin och potentiella köparländer. ISP kan också lämna över affärer till regeringen för bedömning. 

Detta är en avgörande fråga där det kommer få stor betydelse vem som sitter i regeringen och i ISP:s råd, EKR. Överlag finns många frågetecken kring vilken påverkan ett svenskt Natomedlemskap kan få på vapenexporten, nu senast Turkiets krav på ett stopp av svensk vapenexport till landet. Även vapenexporten till den Saudi- och UAE-ledda koalition som strider i kriget i Jemen kommer fortsatt vara en viktig fråga liksom en eventuell export till Colombia och den pågående vapenexporten till Brasilien. 2018 infördes ett demokratikriterium i det svenska regelverket. Flera partier har krävt att detta nu bör utvärderas – något som även det kommer bli en fråga under kommande mandatperiod.

 

Varför är detta en viktig fråga inför valet?

 

– I vapenexportpolitiken ställs flera politiska avvägningar på sin spets, något som frågan om vapenexporten till Turkiet tydligt visat. Sverige måste genast stoppa vapenexporten till odemokratiska länder, länder i väpnad konflikt och till länder som allvarligt bryter mot mänskliga rättigheter, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds.

 

Linda Åkerström, nedrustningsansvarig på Svenska Freds