VAR INTE SVERIGE PRAKTISKT TAGET REDAN MEDLEM I NATO INNAN ANSÖKAN?

Vårt svar:

Nej. Det stämmer att Sverige har haft ett mycket nära samarbete med Nato, men det är långt från att vara medlem. Att ta steget till medlemskap skulle innebära att Sverige accepterar tanken om kärnvapenavskräckning och de skyldigheter och förväntningar som kommer med Natos artikel fem. Det är ett mycket stort beslut med långtgående konsekvenser. 

 

Ett Natomedlemskap kommer att påverka Sveriges självständighet inom framförallt utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Som partner till Nato har vi redan sett hur Sverige påverkats av USA att inte skriva på FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Samarbetet med Nato var också en viktig anledning till besluten att delta i de militära insatserna i kriget i Afghanistan och Libyen, två insatser som fått katastrofala följder för civilbefolkningen.

En utredning som 2017 utvärderade Afghanistaninsatsen visade att det enda mål som Sverige uppnådde med insatsen var att stärka samarbetet med Nato. Målen om att skapa fred och mänsklig säkerhet, framförallt för kvinnor, hade inte uppnåtts. Ett medlemskap riskerar att öka trycket på Sverige att delta i krig och militära insatser.