Vi arbetar för
hållbar fred
i hela världen

SVENSKA FREDS I VÄRLDEN

Svenska Freds arbetar världen över för att bygga hållbar fred. Vi finns på plats både via våra partnerorganisationer i Burma/Myanmar och i mötesrum i FN för att stärka varandras möjligheter att uppnå förändring.

Svenska Freds arbetar med fredsorganisationer på platser i världen som är hårt drabbade av krig och konflikter. På dessa platser kan det fredsbyggande arbetet bli direkt avgörande för människors överlevnad och en förutsättning för att uppnå ett demokratiskt samhälle.

Tillsammans kämpar vi för ett aktivt  civilsamhälle världen över, där människor har möjlighet att engagera och organisera sig för fungerande demokrati. Dessvärre är civilsamhället ofta utestängt från beslut som handlar om att nå hållbar fred. En viktig del av vårt arbete är därför ökad lokal delaktighet och inkluderande fredsprocesser.

Svenska Freds är del av flera internationella nätverk för att tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer driva fram och bevaka internationella avtal och överenskommelser.