Bidrar militärt samarbete inom EU till ökad säkerhet?

Vilken roll ska EU ha?

EU är i grunden ett fredsprojekt. Handel och ömsesidigt beroende skulle skapa relationer mellan medlemsländerna och bygga hållbar fred i Europa men de senaste åren har försvarssamarbetet inom EU fått ökad prioritet.

 

Hösten 2017 upprättades det permanenta strukturella försvarssamarbetet Permanent Structured Cooperation (PESCO). Inom ramen för PESCO tar länderna fram nationella handlingsplaner och förbinder sig till att successivt öka sina investeringar i det nationella försvaret. Medlemsländer kan även delta i och driva olika projekt inom PESCO som då finansieras ur medlemsstaternas försvarsbudgetar. Sverige har sagt att man ska delta i tre PESCO-projekt.

 

EU har även beslutat om en försvarsfond – European Defence Fund (EDF). Vapenföretag inom EU kan gå samman och söka pengar ur EDF för att utveckla och tillverka ny vapenteknologi. Syftet är att effektivisera och stärka krigsmaterielindustrin inom EU. Fonden kommer att finansieras av EU:s budget samt av bidrag från medlemsstater. På så sätt vill EU stärka europeiska företags roll i utveckling och kompetens på den globala marknaden samt skapa tillväxt och jobb i Europa. Projektpengar får även användas för att utveckla autonoma vapensystem och så kallade mördarrobotar.

 

Beslutet om EDF innebär ett paradigmskifte inom EU. Det har även tidigare funnits samarbeten mellan vapenindustrin i olika EU-länder men hittills har pengar ur EU:s budget aldrig använts i militärt syfte. Beslutet om att Sverige skulle delta i PESCO fattades snabbt, omröstningen skedde efter endast 24 timmars motionstid utan offentlig debatt.

 

Utvecklingen går snabbt. Flera partier är positiva till utökat militärt samarbete men även bland dem finns oro för att Sverige och svenska företag inte kommer gynnas av satsningarna. Flera partier är helt emot att öka militära samarbeten inom EU.

 

 

Reflektion
Ett tecken i tiden

Parallellt med de militära satsningarna har EU stora utmaningar med sina grundläggande värderingar. En inhuman asylpolitik utvecklas inom unionen, gränsbevakningen av EU:s yttre gränser ökar. Flera medlemsstater har under de senaste åren gjort inskränkningar på flera av rättsstatens principer och kränkt mänskliga rättigheter. Flera främlingsfientliga, rasistiska och antisemitiska partier har vuxit fram i flera EU-länder. Samtidigt lämnar Storbritannien unionen och EU:s budget är pressad. Svenska Freds anser att i ett sådant läge välja att prioritera investeringar i den europeiska vapenindustrin är inte bara omoraliskt utan tanklöst och farligt.

Valgranskningen

Vad säger partierna?

Socialdemokraterna

JA

till både PESCO och EDF

Vänsterpartiet

NEJ

till både PESCO och EDF

Miljöpartiet

NJA

till PESCO, tveksamma till EDF

Sverigedemokraterna

NEJ

till både PESCO och EDF

Liberalerna

JA

till både PESCO och EDF

Centerpartiet

JA

till både PESCO och EDF

Kristdemokraterna

JA

till både PESCO och EDF

Moderaterna

JA

till både PESCO och EDF

Feministiskt initiativ

NEJ

till både PESCO och EDF