UNGA, FRED OCH SÄKERHET

FÖRELÄSNING: UNGA, FRED OCH SÄKERHET

Vad är Fredsakademin och agendan för unga, fred och säkerhet? FN-resolutionen 2250 ger legitimitet till och lyfter ungas rätt att delta i fredsarbete. Agendan belyser också vikten av att inkludera unga som viktiga aktörer för hållbar fred och säkerhet, något som vi gör i Fredsakademin. Under föreläsningen får du lära dig mer om ungas perspektiv och inkludering i fredsarbetet och hur vi genom Fredsakademin arbetar med att stärka ungas röster och handlingsutrymme i frågor kopplat till fred och säkerhet.

”För om det är något jag lärt mig genom Fredsakademin så är det att förändring är möjlig.” – deltagare Fredsakademin

 

DET HÄR FÅR DU LÄRA DIG

Efter föreläsningen kommer du att:

  • ha fördjupad förståelse för vad agendan för unga, fred och säkerhet är och varför det är viktigt att inkludera och ge verktyg för unga att engagera sig i fredsarbetet
  • ha kunskap om Fredsakademin – den del av Svenska Freds som vänder sig till unga 
  • få en inblick i hur Svenska Freds arbetar för att engagera och stärka ungas röster och hur du kan vara en del i det arbetet

INFORMATION

Typ: Föreläsning
Språk: Svenska
Format: Fysiskt eller digitalt
Längd: 30-40 min eller enligt överenskommelse
Pris: Enligt överenskommelse

Övrigt: Vi anpassar gärna föreläsningen efter er grupps intressen och förkunskaper, hör gärna av er för att prata mer om vad just ni vill fokusera på.

Vill du boka eller har du fler frågor? Kontakta oss genom att mejla info@svenskafreds.se.

”Intressant att få höra om Sveriges vapenexport och hur motsägelsefull Sveriges inställning är. Fick med mig mycket ny kunskap och förstår mer och mer hur komplex frågan är. Fint även att höra att det finns initiativ som arbetar med nedrustning av vapen som kan ha räddat mångas liv ute på gatorna.”