LÅT DITT ENGAGEMANG LEVA VIDARE

TESTAMENTERA TILL SVENSKA FREDS

När du testamenterar till Svenska Freds låter du ditt engagemang leva vidare för att bygga hållbar fred för framtida generationer. Ditt beslut att testamentera till oss är viktigt och vi vill redan nu tacka för ditt stöd.

Det kan kännas svårt att skriva ett testamente. Men det behöver det inte vara! I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du kostnadsfritt upprätta ett enklare testamente som låter dig testamentera bort ett valfritt belopp till förmån för Svenska Freds och hållbar fred i världen. Genom att testamentera till oss kan du göra enorm skillnad i vårt arbete.

 • Testamentet upprättas digitalt genom att du fyller i ett kort formulär online – antingen själv eller tillsammans med en sambo eller make.
 • Du får löpande rådgivning genom processen och bestämmer själv vilken summa du vill donera till oss.
 • Ett juridiskt giltigt testamente skapas helt kostnadsfritt, baserat på dina svar.

Har du redan ett testamente sedan tidigare? Du kan välja mellan att helt ersätta ditt tidigare testamente, eller bara göra ett tillägg. Det tar inte ens 5 minuter, och självklart kan du återkalla eller göra ändringar i testamentet om du skulle ångra dig.

Klicka här för att komma igång!

Kom ihåg! För att ett testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. Jurio guidar dig genom hela processen.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss per e-post info@svenskafreds.se eller per telefon 070-763 48 52. 

Vill du hellre skapa ditt testamente på egen hand? Ladda ner mall och checklista för att testamentera till Svenska Freds här.

CHECKLISTA FÖR DIG SOM SKRIVER TESTAMENTET

Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig och två samtidigt närvarande vittnen som båda är vid full psykisk hälsa.

 • du får inte vara släkt med vittnena 
 • de får heller inte stå med i testamentet
 • dina testamentsvittnen behöver inte se innehållet i testamentet 
 • med sina vittnesmål bekräftar de din namnteckning och intygar att du är vid full psykisk hälsa
 • du och dina vittnen kan inte bevittna digitalt med hjälp av mobilt Bank ID eller liknande 
 • du behöver inte registrera ditt testamente någonstans 
 • förvara det på en plats där det säkert hittas, till exempel i ett hemarkiv där du har övriga viktiga papper 
 • ge gärna en kopia av det till några personer som du litar på 
 • du kan också köpa tjänsten Testamentesförvaring via avtal24 eller Familjens Jurist, då förvaras det i ett bombsäkert bergrum och den som får hand om ditt dödsbo får reda på att det finns ett testamente via den tjänsten 
 • du kan när som helst skriva om ditt testamente, eller skriva ett så kallat tilläggstestamente 
 • det är alltid den senast giltiga versionen av ditt testamente som gäller
 • du behöver inte skicka en kopia av testamentet till oss
 • du ska aldrig skicka originalet någonstans (utom till Testamentesförvaring)
 • skriv inte att fast egendom ska säljas först, då blir gåvan mindre värd 
 • ge hellre en procentuell andel än ett fast belopp 
 • ange Svenska Freds organisationsnummer 802001-0602 samt vår adress vid den del av testamentet du vill skänka till fredsarbetet:

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Polhemsgatan 4
112 36 Stockholm

Om du vill får gärna höra av dig till oss om du testamenterar till Svenska Freds, så vi kan tacka dig.

CHECKLISTA FÖR VITTNET

 • testamentet ska bevittnas och undertecknas av dig och ett vittne till (sammanlagt två vittnen) vid ett och samma tillfälle 
 • som testamentsvittne ska du ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa 
 • du får inte vara testamentstagare, det vill säga få en del av arvet 
 • du får inte vara gift med eller släkt med testatorn 
 • du behöver inte läsa eller känna till innehållet i testamentet 
 • din uppgift är att intyga att testatorns namnunderskrift är korrekt och att han eller hon har skrivit testamentet av fri vilja och vid full psykisk hälsa 
 • kontrollera att testamentet är korrekt daterat 
 • kontrollera att testatorn har skrivit under sista sidan och signerat eventuellt övriga sidor 
 • skriv under testamentet 
 • glöm inte namnförtydligande och personnummer (åååå-mm-dd-xxxx)

LÅT FREDSARBETET GÅ VIDARE