VI KICKSTARTAR VÄRLDSFREDEN

Går det att köpa fred? Ja, det tror vi. Kickstart World Peace är Svenska Freds kampanj för att crowdfunda världsfreden. Här kan du läsa mer om kampanjen och hur du kan vara med och bli medgrundare till världsfreden.

Världen är överbeväpnad och freden är underfinansierad – det brukade FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki Moon ofta upprepa.

Vi vill vända utvecklingen och investera i det vi vill ha, istället för i problemet. Vårt mål med den här kampanjen är att uppmärksamma vilka enorma resurser som investeras i militär upprustning och i att hantera konsekvenserna av krig. Om vi tillsammans kan reflektera över vad världens resurser investeras i och hur det skulle kunna se ut om vi gjorde annorlunda är vi en bra bit på väg mot förändring. Vi vill också få mer resurser att bygga hållbar fred genom att ge dig som privatperson en möjlighet att vara med och kickstarta världsfreden.

Beräkningar från Institute for Economics and Peace visar att kostnaden för väpnad konflikt uppgick till 1,02 biljoner dollar, motsvarande nästan 10 biljoner svenska kronor, 2017.

Över hela världen investerars enorma resurser på militär upprustning. Ta FN:s årsbudget för nedrustning som exempel. Den ligger på 10 miljoner dollar – samma summa som kärnvapenstaterna spenderar varje timme på modernisering av sina kärnvapen enligt siffror från ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.

I den här kampanjen har vi tagit fram en siffra som representerar hur effektivt fredsarbete är och hur dyrt krig är. Vi frågar oss därför i den här kampanjen vad som skulle hända om vi tar 10 procent av kostnaden för väpnade konflikter i världen idag och istället spenderar den summan – 102 miljarder dollar – på fred?

Var med och bidra!
Det finns många saker du som privatperson kan göra för att bidra till en fredligare värld. Här kommer några exempel:

  • Bli en medgrundare till världsfred på vår kampanjsajt kickstartworldpeace.com
  • Dela vidare Svenska Freds innehåll i sociala medier, prata om fred och fredliga lösningar med vänner och bekanta. Börja med att dela vidare den här kampanjfilmen som vi tagit fram tillsammans med skådespelerskan Lena Olin.
  • Stöd oss genom att bli månadsgivare och bli en viktig del i vårt arbete för hållbar fred i världen. Genom att vi är många blir vi tillsammans en starkare röst mot vapenexport, upprustning och militarisering. Tack vare dig som är månadsgivare kan vi planera vårt arbete på ett mer effektivt och långsiktigt sätt.

Vanliga frågor och svar om kampanjen

Varför gör ni den här kampanjen? Vad är problemet?
Världen är överbeväpnad och freden underfinansierad, som FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki Moon ofta upprepade. Det får oerhörda konsekvenser för vår värld och för oss alla som lever här. Krig och efterföljande påverkan på människor och miljö är avsiktlig förstörelse som det finns alla möjligheter att förebygga. Samtidigt är de ekonomiska, miljömässiga och humanitära kostnaderna av krig enorma. Beräkningar från Institute for Economics and Peace visar att kostnaden för väpnad konflikt uppgick till 1,02 biljoner dollar, motsvarande nästan 10 biljoner svenska kronor 2017 (ett så stort belopp att det inte ens får plats i miniräknaren på en smartphone). Tittar man på de globala ekonomiska konsekvenserna av våld i en bredare bemärkelse är siffran ännu större: 14,76 biljoner dollar.

Att förebygga väpnad konflikt är dock både möjligt, och i jämförelse med de enorma konsekvenserna av dessa konflikter, en väldigt bra affär. Institute for Economics and Peace har visat att om vi investerar en dollar i att bygga fred i konfliktdrabbade länder kan vi sänka kostnaden för konflikt med sexton dollar. Med andra ord är det mycket billigare att bygga fred än att hantera de ekonomiska konsekvenserna av krig. Vi vet idag mycket om vad som orsakar väpnade konflikter, och ofta handlar det om problem som vi lätt skulle kunna åtgärda, om resurserna spenderades på rätt sätt. Så varför fortsätter vi att investera i krig i stället för fred?

Vad är målet med den här kampanjen?
Vi vill vända utvecklingen och investera i det vi vill ha, istället för i problemet. Med kampanjen vill vi uppmärksamma människor på det här problemet och visa på att världen faktiskt skulle kunna se ut på ett annat sätt. Om vi tillsammans kan reflektera över vad världens resurser investeras i och hur det skulle kunna se ut om vi gjorde annorlunda är vi en bra bit på väg mot förändring. Vi vill också få ökade resurser att bygga hållbar fred genom att ge människor en möjlighet att vara med och kickstarta världsfreden.

Hur definierar ni fred?
För oss handlar fred om mer än frånvaro av krig och av direkt väpnat våld. Hållbar fred är när det i ett samhälle finns sätt att hantera de konflikter som uppkommer fredligt, genom till exempel institutioner och normer. Det handlar också om att arbeta med de grundproblem som ofta ligger bakom att konflikter uppstår, som ojämlik fördelning av resurser eller begränsad makt att påverka. Hållbar fred är fredliga relationer mellan stater, grupper, samhällen och individer. Om vi eftersträvar hållbar fred behöver vi utgå från det som kallas mänsklig säkerhet med människors säkerhet, trygghet och rättigheter i fokus.

Hållbar fred mellan länder kännetecknas av frånvaro av militär upprustning och krigsförberedelser. När hållbar fred råder har parterna en gemensam övertygelse om att en väpnad konflikt dem emellan är uteslutet och att framtida konflikter kommer att kunna lösas genom samarbete på fredlig väg. För fred är relationer som behöver investeras i och konstant underhållas. Militär styrka och avskräckning skapar å andra sidan en bräcklig fred med kort hållbarhetsdatum.

Går det verkligen att köpa fred?
Till viss del. Allt kan inte köpas för pengar, men en hel del kan faktiskt det. För att skapa hållbar fred i världen behöver vi investera i rätt saker. I en värld av ökade spänningar och militär upprustning är behovet stort av ökad kunskap om hur vi bygger fredliga och inkluderande samhällen. Många av grundorsakerna till väpnade konflikter handlar om brist på tillgång till grundläggande behov som mat, vatten, hälsovård och tillräckliga resurser för att bygga upp strukturer för att lösa konflikter fredligt. Och det handlar om politisk vilja att prioritera resurser till dessa faktorer och andra som bidrar till fredliga och inkluderande samhällen. Ibland handlar lösningen om att få politiker och beslutsfattare att prioritera frågan om hållbar fred. Eller om att stödja organisationer, fred- och människorättsaktivister som kämpar för en fredlig värld.

Vi får det vi investerar i, och just nu investeras enorma resurser i militär upprustning världen över. FN:s årsbudget för nedrustning av kärnvapen är 10 miljoner dollar. Samtidigt spenderar kärnvapenstaterna 12 miljoner dollar varje timme på produktion och modernisering av sina kärnvapen.

Kostar världsfred bara 102 miljarder dollar?
Så enkelt är det naturligtvis inte, någon forskning på vad världsfred skulle kosta har vi inte hittat. Men en del beräkningar finns. Tankesmedjan Institute for Economics and Peace, IEP, använder omfattande redovisningsmetoder för att räkna ut de direkta och indirekta kostnaderna för våld och väpnad konflikt. IEP:s kostnad för väpnad konflikt, 1,02 biljoner dollar 2017, består av beräknade kostnader för dödsfall i konflikt, terrorism, förlust i BNP på grund av konflikt samt interna och externa flyktingar. Deras studier har också visat att om vi investerar en dollar i att bygga fred i konfliktdrabbade länder kan vi sänka kostnaden för konflikt med sexton dollar. Med andra ord är det mycket billigare att bygga fred än att hantera de ekonomiska konsekvenserna av krig.

Eftersom det inte finns några beräkningar på den totala kostnaden för fred (främst eftersom det är för komplicerat att hitta en exakt siffra) har vi tagit fram en siffra som representerar hur effektivt fredsarbete är och hur dyrt krig är. Vi frågar oss därför i den här kampanjen vad som skulle hända om vi tar 10 procent av kostnaden för väpnade konflikter i världen idag och istället spenderar den summan – 102 miljarder dollar – på fred?

Vad ska ni göra med pengarna?
De pengar som kommer in i kampanjen kommer först att gå till Svenska Freds arbete för hållbar fred. Allt över 20 miljoner går direkt in i Stiftelsen Fredsfonden, inrättad vid Svenska Freds 110-årsjubileum, vars syfte är stödja forskning och arbete för att föregripa och förebygga väpnade konflikter. Sedan vi startade som organisation 1883 har vi arbetat med att skapa politisk vilja och samhällsförändring, för politiska beslut som ger hållbar fred och mot satsningar som går i motsatt riktning. Politisk ovilja är grunden till många samhällsproblem som leder till väpnade konflikter -och till den snedfördelning av resurser som vi ser idag. Med mer resurser kan vi skapa opinion och bidra till förändring, ta fram mer fakta och granska de som har makten att bestämma, såsom civilsamhället, fredsaktivister och människorättsförsvarare i hela världen gjort genom historien och fortsätter att göra varje dag. Svenska Freds har varit en del av Nobels Fredspris vid fyra tillfällen i historien; 1908 när en av Svenska Freds grundare fick priset; 1910 när International Peace Bureau (som Svenska Freds var drivande vid bildandet av) fick priset; 1997 när den internationella kampanjen mot personminor (ICBL) fick priset (Svenska Freds initierade och ledde kampanjen i Sverige); 2017 när den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som Svenska Freds är den del av, fick Nobels fredspris.

Varför är så mycket av kampanjen på engelska när ni är en svensk organisation?
Hållbar fred och de investeringar och prioriteringar som behövs för att nå dit är en global fråga och en gemensam utmaning. Vi har valt att göra en crowdfundingkampanj för att få fler att investera i fred och har valt ett språk som fungerar internationellt för att nå ut till så många som möjligt.