Algeriet

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,1

Under åren 2018-2022 exporterade företag i Sverige krigsmateriel till Algeriet till ett värde av 13,2 miljoner kronor. Krigsmaterielexporten till Algeriet inkluderar bland annat radarsystemet Sea Giraffe AMB från Saab och sjömålsroboten RBS-15 från Saab. RBS-15 styr sig själv när den väl avfyrats och kan avlossas från exempelvis ubåtar, flyg eller lastbilar för att spränga fartyg eller landmål.

Algeriet är en diktatur och landets politik har länge dominerats av en sluten elit baserad i militären och det styrande partiet National Liberation Front. Landets valprocesser saknar transparens och kantas av bedrägerier och mötes- och yttrandefriheten är gravt bristfällig. Landet saknar även lagar som skyddar kvinnors rättigheter, exempelvis är våldtäkt inom äktenskap inte kriminaliserat.

Hirakprotesterna som började 2019 har ökat pressen på den algeriska regimen. De algeriska domstolarna använder ofta terrorismrelaterade anklagelser för att frihetsberöva och åtala demonstranter och aktivister. 2021 arresterades hundratals politiska aktivister, människorättsförsvarare och journalister av regimen.

Referenser:
Freedom House om Algeriet.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr