Australien

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,57

Australien har länge varit en stor svensk vapenkund. 2018-2022 exporterade företag i Sverige krigsmateriel till Australien för 1,3 miljarder kronor.

Australiens köp har bland annat inkluderat radarsystemet Giraffe AMB från Saab och sjökanonen 40MK4 från BAE Systems Bofors. 

Australien var i väpnad konflikt under Vietnamkriget. Innan och under tiden Australien var i väpnad konflikt exporterade Sverige krigsmateriel, däribland granatgeväret Carl Gustaf, till Australien. Vapenexporten avbröts nästan helt men Sveriges regering landade sedan i att Australien inte fick tillstånd till fortsatta leveranser av ammunition och reservdelar till de tidigare exporterade granatgevären. Australien reagerade starkt på vapenexportstoppet och konflikten ledde till att följdleveranser fick en särskild status vid svenska tillståndsbedömningar av vapenexport. Detta innebär att även om helt nya affärer nekas till krigförande länder, kan affärer som klassas som följdleveranser godkännas. 

Referenser:
Hirdman, S. Svensk vapenexportpolitik under 1980- och 1990-talen. I: ISP, Inspektionen för strategiska produkter (2006). Exportkontroll i tiden – Från nationellt försvar till globalt ansvar.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Westander, H. (1991). Slutrapport: Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr