Förenade Arabemiraten

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,87
  • 712 (miljoner kronor) svensk vapenexport till FAE 2022. FAE var Sveriges största vapenkund 2020 och 2021 och Sveriges sjunde största vapenkund 2022.
  • 13.2 (miljarder kronor) svensk vapenexport till FAE sedan kriget i Jemen inleddes 2015.
  • Svensk krigsmaterielexport i miljoner kronor

Förenade Arabemiraten (FAE) har 2010 och framåt varit en av de största köparna av svensk krigsmateriel och var 2020 och 2021 den allra största köparen. Under åren 2018-2022 har företag i Sverige exporterat krigsmateriel till Förenade Arabemiraten för 12,9 miljarder kronor.

FAE ingår i den saudiarabiskt ledda koalitionen som sedan 2015 krigar i Jemen. Koalitionen upprätthåller en blockad mot landet och utför omfattande bombningar vilket har lett till vad FN kallat världens värsta humanitära kris. Svenska företag har mellan krigets start 2015 fram till 2022 exporterat krigsmateriel till FAE för 13,2 miljoner kronor.

Vapenexporten till FAE har genom åren bland annat inkluderat vapensystem som Global eye, SEA Giraffe, Erieye och Robot 70, alla tillverkade av Saab. 

FAE är en diktatur. Federationen har inget folkvalt parlament, utan all lagstiftande makt utgår från det högst styrande rådet som består av de sju emiratens regenter. Shariadomstolar finns i landet och spöstraff förekommer som straff för äktenskapsbrott, prostitution samt alkohol- och narkotikamissbruk.

Under 1980-talet smugglade vapenföretaget Bofors in vapensystemet Robot 70 in i landet, en del av det som kom att kallas Boforsaffären. Nu är det däremot fullt lagligt att exportera krigsmateriel till FAE. 

Referenser:
Freedom House om Förenade Arabemiraten.
Global Conflict Tracker om kriget i Jemen.
Sida om den humanitära situationen i Jemen.
Dokumentär om Bofors-affären i P3 Dokumentär, Sveriges Radio.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr