Frankrike

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,94
  • 532 (miljoner kronor) svensk vapenexport till Frankrike 2023. Frankrike var Sveriges nionde största vapenkund 2023

Frankrike är en av de största köparna av svensk krigsmateriel. 2019-2023 köpte Frankrike svensk krigsmateriel för 1,7 miljarder kronor. Exporten har bland annat bestått av pansarskottet AT4, terrängfordonet Bandvagn 206, och radarsystemet Sea Giraffe AMB.

Längre bak i tiden har Frankrike vid flera tillfällen tjänat som mellanhand vid vidareexport till ett tredje land. Exempelvis vidareexporterades reservdelar för ubåtsjaktspjäser till Portugal 1963. Sprängämnen och fartygskanoner som var avsedda för Irak vidareexporterades 1982-1984, utan exporttillstånd, till ett flertal länder i Afrika. Utöver detta har även Bofors fartygskanoner sålts vidare till Malaysia och Iran.

Frankrike ingår tillsammans med Sverige i sexnationsinitiativet, vilket är ett avtal om samarbete kring europeisk krigsmateriel. Länderna har kommit överens om att förenkla reglerna så att krigsmateriel ska kunna överföras obehindrat mellan dem och vidareexport av samproducerat krigsmateriel är tillåtet till redan godkända mottagarländer. 

Referenser:
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Westander, H. (1991). Slutrapport: Frankrike. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2024.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr