Grekland

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,84

Grekland gjorde ett större köp av svensk krigsmateriel 2014 men har utöver det inte varit en stor svensk vapenkund. Åren 2018-2022 exporterade företag i Sverige krigsmateriel till Grekland för 7 miljoner kronor. Den svenska krigsmaterielexporten till Grekland har bland annat inkluderat radarsystemet Erieye från företaget Saab. 

2014 uppmärksammade Ekot misstänkta mutor kopplade till en affär av radarsystemet Erieye runt millennieskiftet. Affären initierades av företaget Ericsson och togs sedan över av Saab. Ericsson betalade 100 miljoner kronor i provision till en mellanhand i Monaco i syfte att muta makthavare i Grekland och påverka dem att köpa Erieye. De grekiska agenterna som Saab och Ericsson anlitat dömdes till fängelsestraff på mellan fyra och tio år för penningtvätt kopplat till affären. Åtta Ericsson- och Saabchefer stod åtalade för mutbrott och penningtvätt men friades vid rättegång. Rätten konstaterade att pengar från Ericsson använts för mutor men kunde inte bevisa att någon på Ericsson känt till detta.

Referenser:
Reportage om Erieye-skandalen i Studio Ett, Sveriges Radio.
Artikel i Sveriges Radio om domen i muträttegången.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr