Nigeria

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,73

Den svenska vapenexporten till Nigeria var stor på 1980-talet och har sedan dess varit liten med undantag för vissa år. Företag i Sverige exporterade 2018-2022 krigsmateriel till Nigeria för 91 tusen kronor. 

1983 dog minst 84 personer i striderna mellan Nigeria och Tchad om omtvistade öar i Tchadsjön. Samma år levererade svenska Förenade fabriksverken (FFV) granatgevär Carl Gustaf till Nigeria och det svenska företaget Bofors sålde krigsmateriel till Nigeria i form av luftvärnskanoner, stridsvagnssikten och fälthaubits Haubits 77.

I mitten av 2000-talet ville Nigeria uppdatera de haubitsar som de köpt på 1980-talet. Denna affär hade troligtvis godkänts av Inspektionen för strategiska produkter eftersom den hade klassats som en följdleverans men Bofors valde att tacka nej till affären eftersom det ansågs för riskfyllt att skicka personal till Nigeria. 

Nigeria har demokratiska brister och genomsyras av korruption och kränkningar av mänskliga rättigheter. Landet har stora säkerhetsproblem med bland annat den militanta gruppen Boko Haram, kidnappningar och våld i den region som brukar kallas Mellanbältet. Landets militär och brottsbekämpande myndigheter använder ofta utomrättsligt dödande och tortyr. Kvinnor och HBTQ-personer är grovt diskriminerade och yttrandefriheten är inskränkt.

Referenser:
Freedom House om Nigeria.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.
Intervju med Christer Henebäck, 20160725 I: Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.
Westander, H. (1995). Vapenexport – svenskt stål biter. SÄK-häfte nr 2. Svenska freds och skiljedomsföreningen.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr