Pakistan

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,79

Pakistan har köpt svensk krigsmateriel under många år och har särskilt vissa år på 2000-talet gjort stora köp. 2018-2022 exporterade Sverige krigsmateriel till Pakistan för 3,4 miljarder kronor. Exporten till Pakistan har genom åren bland annat inkluderat luftvärnsroboten Robot 70 och radarsystemet Erieye.

Sedan 2007 tillåts inte några helt nya affärer med Pakistan, men så kallade följdleveranser som anses ha en koppling till tidigare affärer är fortfarande tillåtna i så stor utsträckning att landet fortsatt är en mycket stor svensk vapenkund. Radarsystemet Erieye blev 2005 den första nya svenska krigsmaterielaffären med landet sedan Pakistan provsprängde kärnvapen 1998.

I början av 2000-talet var Pakistan involverat i USA:s krig mot terrorismen, men landet har också långtgående väpnade konflikter inom landet. Främst mot Baluchistan Liberation Army (BLA), en militant gruppering som kämpar för ett fritt Baluchistan, vilket är en av Pakistans fattigaste provinser. 

I kriget i Kashmir 1999 mellan Pakistan och Indien användes Saabs granatgevär Carl Gustaf av båda stridande parter. 1991, en månad efter att Bofors levererade haubitsar till Indien, beviljades export till Pakistan om ett system som kan identifiera och slå ut de haubitsar som sålts till Indien. Svenska företag exporterade med andra ord till båda stridande parter i konflikten. 

Den pakistanska regimen respekterar inte mänskliga rättigheter och diskriminering av kvinnor, HBTQ-personer och religiösa och etniska minoriteter är vanligt förekommande. I landet förekommer tortyr av människor och dödsstraff tillämpas.

Referenser:
Freedom House om Pakistan.
Lindahl, R. (2002). Svensk vapenexport till Indien & Pakistan. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Pressmeddelande från Saab om Erieye.
Pressmeddelande från Saab om kontrakt för Erieye.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr