Saudiarabien

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,26
  • 393 (miljoner kronor) svensk vapenexport till Saudiarabien sedan Saudiarabien inledde kriget mot Jemen 2015.

Saudiarabien har i perioder varit en stor, och mycket omdebatterad, svensk vapenkund. De senaste åren har vapenexporten till landet gått i vågor, men 2023 gavs fortfarande tillstånd för export. 2019-2023 exporterade företag i Sverige krigsmateriel till Saudiarabien för 286,2 miljoner kronor. I exporten till Saudiarabien har bland annat radarsystemet Erieye och anti-tankroboten Bill 2 ingått.                                                     

Saudiarabien har lett en Koaliation som från 2015 upprätthållit en blockad mot Jemen och genomfört omfattande bombningar mot landet. I början av 2022 inleddes en vapenvila som avslutades i slutet av 2022, trots att Saudiarabien  inte utfört några stora militära angrepp sedan vapenvilan startade 2022 så fortsätter den saudiledda koalitionen att begå allvarliga kränkningar av humanitär rätt och mänskliga rättigheter i Jemen. Konflikten och blockaden mot Jemen har lett till att miljontals människor lever i djup fattigdom, i svält och på flykt. 2019 framkom att Saabs radarsystem Erieye använts av Saudiarabien under kriget. Vapensystemet kan enligt forskare från fredsforskningsinstitutet Sipri ha en roll i att upprätthålla koalitionens blockad av Jemen. Sedan kriget i Jemen inleddes har Sverige exporterat krigsmateriel till Saudiarabien för 393,7 miljoner kronor. 

Mellan 2005 och 2015 hade Sverige och Saudiarabien ett omdebatterat militärt samarbetsavtal. 2012 avslöjade Ekot att Totalförsvarets forskningsinstitut FOI planerat att hjälpa Saudiarabien bygga en vapenfabrik i utbyte mot att Saudiarabien skulle beställa radarsystemet Erieye av Saab.   

Saudiarabien är en diktatur som begränsar i princip alla politiska och medborgerliga rättigheter. Landets regim övervakar och kriminaliserar oliktänkande personer. Kvinnor och minoriteter utsätts för omfattande diskriminring både enligt lagen och praktiken. Exploatering av arbetare från andra länder sker också i landet.

Referenser:
Freedom House om Saudiarabien.
Global Conflict Tracker om kriget i Jemen.
Sida om den humanitära situationen i Jemen.
Human Rights Watch om Jemen
Dokumentär om Bofors-affären i P3 Dokumentär, Sveriges Radio.
Sipri om Saudiarabien och krigsmateriel.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
SVT Nyheter om Saudiavtalet.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2024.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr