Saudiarabien

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,29
  • 298 (miljoner kronor) svensk vapenexport till Saudiarabien sedan Saudiarabien inledde kriget mot Jemen 2015.

Saudiarabien har i perioder varit en stor, och mycket omdebatterad, svensk vapenkund. De senaste åren har vapenexporten till landet minskat, men tillstånd ges fortfarande för export. 2018-2022 exporterade företag i Sverige krigsmateriel till Saudiarabien för 275 miljoner kronor. I exporten till Saudiarabien ingår bland annat radarsystemet Erieye och anti-tankroboten Bill 2.                                                     

Saudiarabien genomför sedan 2015 omfattande bombningar och en blockad mot Jemen. Blockaden mot Jemen har lett till att miljontals människor lever i djup fattigdom, svält och på flykt. 2019 framkom att Saabs Erieye använts av Saudiarabien i kriget. Vapensystemet kan enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI ha en roll i att upprätthålla koalitionens blockad av Jemen. Från krigets start 2015 fram till 2022 har svenska företag exporterat krigsmateriel till Saudiarabien för 298 miljoner kronor. 

Mellan 2005 och 2015 hade Sverige och Saudiarabien ett omdebatterat militärt samarbetsavtal. 2012 avslöjade Ekot att Totalförsvarets forskningsinstitut planerat att hjälpa Saudiarabien bygga en vapenfabrik i utbyte mot att Saudiarabien skulle beställa radarsystemet Erieye av Saab.   

Saudiarabien är en diktatur. Varken politiska partier, fackföreningar eller oppositionsgrupper är tillåtna. Demonstrationer är olagliga och det är inte tillåtet att offentligt kritisera islam eller kungafamiljen. Yttrande-, religions-, rörelse- och föreningsfrihet saknas. Några av de grova brott mot mänskliga rättigheter som förekommer är offentliga avrättningar, tortyr, spöstraff, godtyckliga fängslanden och bristfälliga rättegångar. 

Referenser:
Freedom House om Saudiarabien.
Global Conflict Tracker om kriget i Jemen.
Sida om den humanitära situationen i Jemen.
Dokumentär om Bofors-affären i P3 Dokumentär, Sveriges Radio.
Sipri om Saudiarabien och krigsmateriel.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
SVT Nyheter om Saudiavtalet.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr