Spanien

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,65

Sverige exporterade åren 2019-2023 krigsmateriel till Spanien för 265 miljoner kronor. Vapenexporten till Spanien har genom åren bland annat inkluderat Bandvagn 206 och radarutrustning.

Sverige exporterade också krigsmateriel till Spanien när landet var under nationalistiska Francisco Francos ledning. Under Francos tid vid makten infördes ett flertal lagar som begränsade åsikts- och yttrandefriheten markant. Vapenexporten stoppades 1965 men återupptogs efter att Francoregimen föll 1975. Då sålde exempelvis Bofors anti-ubåtsraketer och Saab sålde granatgevär Carl Gustaf till Spanien.

Spanien ingår tillsammans med Sverige i sexnationsinitiativet vilket är ett avtal om samarbete kring europeisk krigsmateriel. Länderna har kommit överens om att förenkla regler så att krigsmateriel ska kunna överföras obehindrat mellan dem och vidareexport av samproducerat krigsmateriel är tillåtet till redan godkända mottagarländer. 

Referenser:
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Westander, H. (1991). Slutrapport: Spanien. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2024.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr