Thailand

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,06

Thailand har länge köpt svensk krigsmateriel. Sedan 2010 har Thailand varit en av de större mottagarna av svensk vapenexport. 2019-2023 exporterade Sverige krigsmateriel till Thailand för två miljarder kronor. Bland annat har stridsflygplanet Jas 39 Gripen, radarsystemen Erieye och Sea Giraffe AMB exporterats till Thailand. I början av 2024 rapporterade media om att Saab arbetar med flera kampanjer för att försöka sälja fler Jas Gripen-plan till Thailand. 

2019 gick Thailand över till en militärt dominerad regering efter fem år med ett direkt militärt styre. Under 2020 och 2021 utlöstes massiva demonstrationer över den försämrade demokratin och frustrationen över monarkins roll.  I samband med dessa demonstrationer använde sig myndigheter i landet av repressiva metoder som svar såsom hot, trakasserier och gripanden. Under valet 2023 var det jämfört med föregående år delvis öppet, men oppositionspartier och grupper blev hindrade från att bilda regering av den militära senaten. I Thailand är pressfriheten fortsatt begränsad och rättssäkerheten är inte garanterad och de brott som utförs mot aktivister förblir ostraffade.

Referenser:

Freedom House om Thailand.
Svenska Dagbladet om protester i Thailand.
Artikel i Svenska Dagbladet om Saabs kampanjer för att sälja Jas Gripen
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag

Sidan uppdaterades senast maj 2024.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr