Tyskland

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,46
  • 1.322 (miljarder kronor) svensk vapenexport till Tyskland 2022. Tyskland var Sveriges tredje största vapenkund 2022.

2018-2022 exporterade Sverige krigsmateriel till Tyskland för ett värde av 4 miljarder kronor. Sverige har bland annat exporterat terrängfordonet Bandvagn 206, missilen Taurus KEPD 350 och sjömålsroboten RBS-15 till Tyskland. RBS-15 tillverkas även i Tyskland på licens. 

Under andra världskriget rapporteras Sverige ha stått 70% av Tysklands (dåvarande Nazitysklands) behov av specialkullager, vilket anses ha varit en viktig del av den tyska krigsmaterielproduktionen. Sverige stod även för en fjärdedel av all Tysklands konsumtion av järnmalm, något som bidrog starkt till Tysklands krigsförmåga.

Tyskland ingår tillsammans med Sverige i sexnationsinitiativet vilket är ett avtal om samarbete kring europeisk krigsmateriel. Länderna i intiativet har kommit överens om att förenkla regler mellan länderna så att krigsmateriel ska kunna överföras obehindrat mellan dem och vidareexport av samproducerat krigsmateriel är tillåtet till redan godkända mottagarländer.

Referenser:
Davis, I. (2002). The regulation of arms and dual-use exports – Germany, Sweden and the UK. Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press.
Fritz, M., Karlsson, B., Karlsson, I. & Nordlund, S. (2006). En (o)moralisk handel? – Sveriges ekonomiska relationer med Nazityskland. Forum för levande historia 2006:2.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr