Zambia

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,84

Den svenska vapenexporten till Zambia kritiseras eftersom landet har demokratiska brister och problem relaterade till mänskliga rättigheter. Företag i Sverige exporterade 2018-2022 krigsmateriel till Zambia för 1 miljon kronor. 

Zambia har stora problem med människohandel, exploatering av arbetskraft och barnarbete. Landet har även demokratiska brister. Oppositionspartier har betungande rättsliga och praktiska hinder och ett flertal lagar som förminskar det politiska utrymmet, vilket gör det politiska systemet odemokratiskt och valen orättvisa. Civilsamhällesorganisationer har också lagar som försvårar deras verksamheter och människorättsförsvarare och aktivister utsätts ofta för hot och trakasserier.

Referenser:
Freedom House om Zambia.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr