SVENSKA FREDS I GÖTEBORG

KOMMANDE EVENEMANG:

DEMONSTRATION MOT NATO & AURORA 23

Lördag 22 april kl 14.00

Svenska Freds Göteborg är medarrangör till en demonstration mot krigsövningen Aurora23 tillsammans med knappt 30 andra organisationer. Demonstrationen startar på Gustav Adolfs torg kl 14 lördag den 22 april och slutmålet är Götaplatsen där vi lyssnar till tal och musik. Välkomna!

I slutet av april kommer närmare 30 000 soldater att delta i en stor krigsövning med trupper från ett antal Nato-länder.

Övningen syftar till att ytterligare integrera Sverige i militäralliansen Nato. Utanför Göteborg kommer det övas kustförsvar med syfte att få in USA:s försvarsmateriel i landet.

NEJ TILL NATO
Den svenska medlemsansökan till Nato har inte skett efter en demokratisk process, utan har hastats fram av krafter med stark uppbackning av vapenindustrin.
Det är viktigt att dom som rustar för krig och Nato-anslutning inte får stå oemotsagda!
Vi behöver visa att det finns ett folkligt motstånd mot Nato. Mer pengar till ökad upprustning minskar inte krigshotet. Det bidrar istället till ökad risk för konflikt i vår egen närhet såväl som globalt.

INGA KÄRNVAPEN PÅ SVENSK MARK
Vi kommer att demonstrera i Göteborg 22 april under parollerna
* Nej till svenskt Nato-medlemskap
* Stoppa Aurora 23
* Inga kärnvapen på svensk mark
Anslut du också!

Demonstrationer anordnas av organisationer från freds- och solidaritetsrörelsen, politiska partier och ungdomsförbund. Vi verkar för fred och dialog.

BOKSAMTAL MED PIERRE SCHORI

Tisdag 9 maj kl 19.00-20.00

Förlaget Ordfront i samarbete med Svenska Freds Göteborg bjuder in till boksamtal på Litteraturhuset tisdag den 9 maj kl 19-20. Det är Pierre Schori som skrivit en ny bok om en svenskamerikansk pacifist, kärnvapenmotståndare, medborgarrättskämpe, fackföreningsledare och poet. Under tidigt 1900-tal växer svenskättlingen Carl Sandburg upp under fattiga omständigheter i Illinois, USA – ett land i dynamisk förändring som söker sin själ. Driven av frihetslängtan och med en obändig framtidstro kastar han sig snart ut i striden för solidaritet och social rättvisa. Han blir en enveten socialist, fredsaktivist, journalist. Och en vass poet.

I sin nya bok tecknar Pierre Schori hans porträtt och bjuder på ett generöst urval dikter, i tolkning främst av Göran Greider. Åtskilliga presidenter hann Carl Sandburg lära känna fram till sin död 1967. Han uppmanades av president Roosevelt att bli kongressledamot, tog strid mot president Eisenhower om den svenska socialismen och synden, stödde John F. Kennedy och den svarta medborgarrättsrörelsen och engagerade sig mot kalla kriget. Sandburg hör också till de amerikanska diktare som ofta citerats av Olof Palme, liksom av Barack Obama, och av författare som Harry Martinson och Ernest Hemingway förordades han till Nobelpriset.

Allt vad poeten och ombudsmannen Sandburg skrev och kämpade för har sin betydelse idag. Det går en röd tråd från Sandburg till Sanders, från Amerika till Sverige.

Den 9/5 presenterar Pierre Schori, författare, debattör och tidigare diplomat, sin nya bok om Carl Sandburg i samtal med Britt-Marie Mattsson på Göteborgs Litteraturhus.
Dörrar öppnas kl 18.30, samtal kl 19–20, fritt inträde.
Förhandsanmälan senast 4 maj till jenny@ordfrontforlag.se

FRIDA STRANNE OM USA:S UTVECKLING OCH AMBITIONER

Tisdag 16 maj kl 18.00

Fredsforskaren Frida Stranne har gjort sig känd som en självständig och kritisk röst – hennes specialitet och forskningsområde är USA.
Svenska Freds lokalförening i Göteborg arrangerar. Lokal meddelas senare.

HOPP & MOTSTÅND - TRÄNING I ICKEVÅLD

7-12 juli

För femte året i rad arrangeras en träningsvecka med ickevåld och fredskultur i fokus: Hopp och motstånd. Arrangeras av ett tiotal organisationer bland annat Vardagens civilkurage, Svenska freds grupp Hopp och motstånd, Göteborgsföreningen av Svenska Freds är också medarrangör av träningsveckan, med flera.

Mer info finns på Hopp och motstånds egen hemsida  – www.hoppochmotstand.net

GÖTEBORG FÖRST I SVERIGE ATT SÄGA NEJ TILL KÄRNVAPEN

Göteborgs kommunfullmäktige tog ett historiskt beslut när man på torsdagen den 20 augusti anslöt Göteborg till stadsuppropet mot kärnvapen: Ican Cities Appeal! Göteborg blir härmed den första svenska staden att ansluta sig till stadsuppropet. Redan har hundratals städer runt om i världen anslutit sig, bland dem 25 städer i vårt grannland Norge.

Tack alla ni som jobbat hårt för detta, speciellt våra fredskoordinatorer Ebba och Amanda, som nu har slutat sin tjänst hos oss eftersom finansieringen för tjänsten tog slut. Men alla har bidragit med moralisk stöd, har talat om detta, skrivit på medborgarförslaget till kommunen osv. Kommunens beslut är ett resultat av hårt arbete som pågått sedan 2017, och det har skett i samarbete med de andra fredsorganisationerna i Göteborg. Ett grattis till oss alla!

Läs mer

GÖTEBORG MOT KÄRNVAPEN

Allt fler städer ansluter sig till ICAN:s stadsupprop för att sätta press på sina regeringar att skriva under FN:s kärnvapenförbud! Under året har det pågått ett sådant upprop i Göteborg för att få politiker att ta upp frågan och ansluta staden till kampanjen.

Genom Göteborgsförslaget, ett medborgarförslag som Svenska Freds i Göteborg ligger bakom, har över 300 boende i Göteborg gått in och röstat för att politikerna ska ta upp frågan och ansluta staden till ICAN:s kampanj – precis som Paris, Berlin, Los Angeles, Trondheim, Sydney, Nagasaki och andra städer runt om i världen redan gjort för att påverka sina regeringar att skriva på FN:s kärnvapenförbud.

Gör samma sak i din stad!

Här kan du läsa mer om ICAN:s stadsupprop och hur du kan uppmana din hemstad att ta ställning mot kärnvapen: ICAN:s stadsupprop mot kärnvapen 

Läs mer om Svenska Freds arbete mot kärnvapen.

ENGAGEMANG

Välkommen att engagera dig!
I Göteborgs lokalförening har vi flera grupper där man kan vara med och engagera sig och diskutera fredsfrågor på den nivå som passar med livet just nu.
Grupperna är:
* Internationella gruppen
* Fredsfrågor och ungdomar – Fredsakademin och andra ungdomssatsningar.
* Gruppen för en kärnvapenfri värld.
* Gruppen för evenemang och föreläsningar
Vill du vara med? Kul!
Skriv till goteborg@svenskafreds.se Det går också bra att ringa till föreningens ordförande Tomas Magnusson, tel 0708-293197

KONTAKT

Har du frågor eller vill du engagera dig lokalt i Svenska Freds Göteborg?

Mejl, styrelsen: goteborg@svenskafreds.se
Telefon, ordförande Tomas Magnusson: 0708 293 197 

Facebook: Svenska Freds Göteborg
Instagram: @goteborgsvenskafreds

Adress:
Svenska Freds Göteborg
Viktoriahuset – postlåda 2
Linnegatan 21
413 04 Göteborg

Organisationsnummer: 857203-5676

GE EN GÅVA
Var med och stötta vårt lokala fredsarbete i Göteborg. Använd något av dessa nummer för gåvor som går direkt till det lokala fredsarbetet i Göteborg. Ditt bidrag är viktigt!

Plusgiro: 62 24 65 – 3
Swishnummer: 123 382 4844