SVENSKA FREDS STYRELSE

Ordförande

 

Agnes Hellström

Född 1979, bor i Älvsjö

Jag har varit aktiv medlem i Svenska Freds sedan 2003, till en början i lokalföreningen i Stockholm och från 2011 som ledamot i riksföreningens styrelse. Sedan 2016 är jag Svenska Freds ordförande. I lokalföreningen vek jag tranor mot kärnvapen, kampanjade mot klustervapen och svensk vapenexport, ledde fredsläger och startade fotbollslaget Freden IF.

Som ordförande för Svenska Freds vill jag peppa medlemmarna och fånga upp deras engagemang, nå ut brett med föreningens frågor och förändra de destruktiva normer som spär på pågående upprustning och ökad militarisering. Jag vill att alla ska förstå att mänsklig säkerhet, nedrustning och fredlig konflikthantering är vad resurserna måste satsas på för att nå hållbar varaktig fred. Parallellt med mitt ideella engagemang har jag jobbat som journalist, redaktör, skrivit skönlitteratur och reportageböcker. Drivkraften i mitt engagemang är ilska och lust.

Ordinarie ledamöter

 

Petra Lind (vice ordförande)

Född 1990, bor i Stockholm

Ansvarig månadsgivande Röda Korset

Jag är utbildad inom internationella relationer, global utveckling, säkerhetspolitik och strategisk projektledning och har så länge jag kan minnas haft ett brinnande intresse och engagemang för freds- och rättvisefrågor. De sex senaste åren har jag arbetat med kommunikation och insamling på Röda Korset. Mitt uppdrag består ofta av att strategiskt och operativt driva projekt och jag har lång erfarenhet av att bygga upp nya verksamheter inom kommunikation och insamling.
Jag är med i Svenska Freds då jag tror på dess grundpelare, vill stötta organisationen i att driva opinion och öka kunskapen om förutsättningarna för en hållbar och jämställd fred. Att arbeta genom styrelsen är för mig ett utvecklande och roligt sätt att kanalisera mitt engagemang för rättvisefrågor. Det har varit otroligt givande och lärorikt att sitta i styrelsen de senaste två åren och jag ser fortsatt en stor utvecklingspotential inom organisationen gällande kommunikation och insamling. Jag ser också fram emot att fördjupa mig ännu mer i organisationens arbete med opinion och påverkan. Att få fortsätta vara en del i att leda Svenska Freds verksamhet framåt i en tid då frågorna är så aktuella känns otroligt spännande.

Tora Törnquist

Född 1991, bor i Simrishamn

Verksamhetsutvecklare NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Som jurist inriktad på mänskliga rättigheter och folkrätt ser jag fredsfrågorna som helt centrala för vår samhällsutveckling. Fred är förutsättningen för en hållbar värld där alla människors mänskliga rättigheter är uppfyllda och respekterade. Svenska Freds har en unik och viktig roll i samtalet om fredsfrågor i Sverige. Som ledamot i centralstyrelsen hoppas jag bidra till att stärka organisationen och dess möjligheter att fortsätta det viktiga arbetet för en fredlig värld.

Jag har ett långvarigt engagemang i civilsamhället i Sverige och internationellt, bland annat som ordförande för svenska sektionen av Amnesty International. Tidigare har jag varit engagerad i studentinflytande på universitetet, bland annat som ordförande för Lunds studentkårer. Vid sidan om mitt ideella engagemang arbetar jag sedan några år med civilsamhällesfrågor på ett nätverk för idéburna organisationer i Skåne. Min roll är främst att stärka samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället genom påverkansarbete och kunskapsutveckling. Jag kan bidra till centralstyrelsen med gedigen organisatorisk kunskap, bred styrelseerfarenhet och ett stort engagemang för fred.

Camilla Orjuela

Född 1972, bor i Göteborg

Docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet

Hur vanligt folk och civilsamhällesorganisationer kan bidra till fred är en fråga som engagerat mig ända sedan jag på en studieresa till Sri Lanka 1992 lärde känna fredsaktivister där. Sedan dess har jag skrivit en doktorsavhandling om civilsamhällets roll i fredsbyggande (färdig 2004) och därefter jobbat med en rad olika forskningsprojekt som handlat om hur man kan förstå väpnade konflikter och olika aktörer som strävar för fred. I mitt arbete ser jag det som viktigt både att lyfta fram fredsrörelsers arbete och att problematisera och ställa kritiska frågor om de aktörer som vi ser som ”de goda krafterna” i konflikter. Som lärare och forskare i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet har jag fortsatt att följa utvecklingen i Sri Lanka, men också fått möjlighet att forska om Rwanda och Myanmar.
Jag har länge varit medlem i Svenska Freds, och var för flera år sedan med och tog fram en rapport om vapenexport till Sri Lanka. Att vara med i centralstyrelsen ser jag som en möjlighet att engagera mig i fredsfrågor på hemmaplan, samtidigt som jag kan bidra med att bygga broar mellan fredsforskningen och det praktiska fredsarbetet. Som ledamot i styrelsen får jag chansen att fortsätta lära mig nya saker och samtidigt bidra med den kunskap och erfarenhet jag skaffat mig som forskare.

Sofia Hultqvist

Född 1983, bor i Göteborg och Dhaka

Projektledare Fojo Media Institute

”No Aliens are allowed here” förkunnade enorma gula skyltar på vägen till mitt barndomshem. Hemmet låg inuti ett militärt skyddsområde och budskapet var att ingen utan svenskt medborgarskap eller särskilt tillstånd fick åka ut till ön. Skyltarna, skotten som hördes och de värnpliktiga som låg bakom klipporna var mitt första möte med krigsmakten. I åttonde klass när jag gjorde ett ambitiöst skolarbete om vapenexport kom jag i kontakt med Svenska Freds och blev medlem.

I dag bor jag i Dhaka och Göteborg. I Dhaka jobbar jag för Fojo Media Institute och tillsammans med lokal media för att förbättra den grävande journalistiken och länka ihop bangladeshiska journalister med grävare från resten av världen. I Göteborg gräver jag mest i trädgårdslandet numer. Innan dess drev jag researchbyrån Factwise som med den grävande journalistikens metoder tog fram rapporter och kampanjmaterial kring miljö och global rättvisa. Demokratiarbete, civilsamhällets roll och propagandans förmåga att skapa och lösa konflikter är frågor som engagerar mig.

Mikael Botnen Diamant

Född 1975, bor i Stockholm.

Hållbarhetskonsult

Jag har genom mitt internationella engagemang och arbete, på nära håll fått se hur fattigdom, krig och våld påverkar samhällen och människor. Jag har även vuxit upp med släktingar som upplevt krig och hört deras berättelser. Detta har starkt bidragit till mitt intresse och engagemang för freds- och konfliktförebyggande frågor. Min bakgrund är bland annat som generalsekreterare på Röda Korsets Ungdomsförbund och nationell chef för Sidas verksamhet Zenit. Idag är jag frilansande konsult.
Jag har tidigare suttit i centralstyrelsen och är nu taggad på att komma tillbaka. Jag har helt enkelt saknat styrelsearbetet i denna fina förening. Förutom mitt intresse för organisationens kärnfrågor, brinner jag extra mycket för ledarskaps- och kommunikationsfrågor kopplat till styrelsearbetet.

Edvin Arnby-Machata

Född 1986, bor i Växjö.

Verksamhetsutvecklare för Rädda Barnen

Som verksamhetsutvecklare för Rädda Barnen är det min uppgift att stötta en levande medlemsrörelse som, i en föränderlig värld, arbetar mot sin vision på ett ändamålsenligt sätt. Folkrörelsesverige är där jag känner mig hemma, och började som volontär i en FairTrade butik. Efter universitetet blev jag aktiv i Röda Korset och var under en tid vice ordförande i Växjökretsens styrelse, där jag var djupt engagerad i att utveckla och förnya verksamheten tillsammans med våra anställda. Jag är fortsatt aktiv, men nu som sammankallande i valberedningen. Jag har också de senaste två åren varit med att driva en privat förskola, ett föräldrakooperativ. Först som ordförande och sedan som kassör, var mitt främsta bidrag att skapa stabilitet, struktur och trygghet. Mitt första jobb efter universitetet var dock i privat sektor, som projektledare för ett brittiskt utbildningsföretag.

Jag är med i Svenska Freds för att det behövs en stark och ihärdig röst för fred i en allt osäkrare värld. Sverige som land har, under 1900-talets senare hälft, varit en stark röst för fred, avkolonisering, och global rättvisa, där Svenska Freds har fyllt en viktig roll som civilsamhällesaktör. Vi behöver fortsätta vara en sådan röst, och utveckla rätt former för att nå resultat i det föränderliga globala systemet vi har idag. Som ledamot i centralstyrelsen skulle jag se fram emot att kombinera min studiebakgrund inom freds-, konflikt- och utvecklingsforskning med min erfarenhet från att driva verksamhet i medlemsrörelser, för att vidare utveckla organisationen och dess möjlighet att påverka världen i en mer fredlig riktning.

Suppleanter

Kerstin Varenius

Född 1989, bor i Halmstad.

Doktor i biologi, arbetar på Havs- och vattenmyndigheten med internationellt samarbete för att minska gifter i havet

Så länge jag kan minnas har jag på olika sätt försökt förändra sådant jag tycker är fel. Jag har aldrig kunnat välja vilken fråga som är viktigast eftersom allt hänger ihop för mig – fredsfrågor, miljöfrågor, feminism, mänskliga rättigheter osv. Därför har också mitt engagemang växlat mellan olika rörelser och perspektiv. Jag har nyss varit styrelseledamot i Stockholms fredsförening och har tidigare engagerat mig inom bland annat asylrörelsen, miljörörelsen, och priderörelsen. Jag hoppas att min breda erfarenhet från andra rörelser kan vara användbar i Svenska freds viktiga arbete. Dessutom hoppas jag kunna bidra med kunskaper om miljö och klimat. Jag är doktor i biologi och arbetar idag på Havs- och vattenmyndigheten med internationellt samarbete för att minska gifter i havet.

Jag tänker att det mellanmänskliga mötet är grunden till förändring. I mitt engagemang försöker jag därför skapa en stämning av hållbarhet så att alla kan brinna för något utan att brinna upp. Jag hoppas att alla vi som på olika sätt deltar i fredsrörelsen kan ge varandra energi att fortsätta kampen för en fredligare värld. Ingen är fri innan alla är fria.

Alex Brekke

Född 1978, bor i Roslagen.

Generalsekreterare för Amazon Watch Sverige

Jag har så länge jag kunna minnas varit emot Sveriges vapenaffärer och har alltid tyckt det varit ett enorm hyckleri att på en kant framstå som ett neutralt land som värnar om mänskliga rättigheter och samtidigt på en annan kant sälja och tillverka vapen. Jag har alltid stått bakom Svenska Freds arbete även innan jag ens visste organisationen existerade och kände att jag är mogen att göra något mer än att enbart vara en medlem/månadsgivare. Jag vill att Sverige ska sluta tillverka och sälja vapen, och jag skulle gärna se att alla länder gör likadant. I nuläget, enligt mig, verkar det inte ens finnas en debatt gällande denna fråga (utöver den som Svenska Freds försöker driva) och detta tycker jag är märkligt i ett land som försöker framstå så ”framåt” på alla andra fronter.

Jag har alltid varit emot krig och väpnade konflikter som lösning på ”problem”. Det spelar ingen roll för mig ”vem som är fiende”, för alla är fiende för någon och att skapa ”vi och dom” löser inga problem, det skapar bara fler problem. Jag har haft dessa åsikter i hela mitt liv och första gången jag kände jag aktivt gjorde något var när jag vägrade göra min militärtjänst. Som idealistisk tonåring såg jag nästan fram emot att sitta av mitt straff som en martyr för mina ideal, men som tur var gav de mig en frisedel. Nu när jag är äldre och mer taktisk hoppas jag att mitt arbete i styrelsen fortsätter att stärka organisationens arbete för att skapa en värld med mer fred, mindre vapen och inga krig. Det känns oroväckande politiskt med tanke på att SD (som bara blir större) vill utöka militären och av den anledningen måste alla kämpa extra hårt för att vi inte ska gå mer bakåt än framåt i dessa frågor. Sen ser jag också fram emot att ta del av all den kunskap Svenska Freds har i dessa frågor och jag vill även dela med mig av all den kunskap jag själv har (som kan vara till nytta för organisationen).

Jag har varit involverad med professionell insamling i Sverige, Danmark och Holland i 18 år. Sedan 2007 driver jag företaget Fundraising Byrån som är en insamlingsbyrå som arbetar på uppdrag för organisationer med 90-konto. Jag är även ideellt generalsekreterare för Amazon Watch Sverige, vars svenska avdelning jag var med att starta upp 2014. Amazon Watch Sverige arbetar med att stödja urfolken och skydda regnskogen. Jag bor i Roslagen med fru och två döttrar.