SVENSKA FREDS STYRELSE

Ordförande

 

Agnes Hellström

Född 1979, bor i Älvsjö

Jag har varit aktiv medlem i Svenska Freds sedan 2003, till en början i lokalföreningen i Stockholm och från 2011 som ledamot i riksföreningens styrelse. Sedan 2016 är jag Svenska Freds ordförande. I lokalföreningen vek jag tranor mot kärnvapen, kampanjade mot klustervapen och svensk vapenexport, ledde fredsläger och startade fotbollslaget Freden IF.

Som ordförande för Svenska Freds vill jag peppa medlemmarna och fånga upp deras engagemang, nå ut brett med föreningens frågor och förändra de destruktiva normer som spär på pågående upprustning och ökad militarisering. Jag vill att alla ska förstå att mänsklig säkerhet, nedrustning och fredlig konflikthantering är vad resurserna måste satsas på för att nå hållbar varaktig fred. Parallellt med mitt ideella engagemang har jag jobbat som journalist, redaktör, skrivit skönlitteratur och reportageböcker. Drivkraften i mitt engagemang är ilska och lust.

Ordinarie ledamöter

 

Maj-Lis Follér (vice ordförande)

Född 1946, bor i Göteborg

Docent i humanekologi, globala studier vid Göteborgs universitet

Begreppen fred, nedrustning, konfliktlösning och dialog verkar bortglömda i dagens samhälle. Jag vill arbeta för att dessa begrepp återinförs i dagens debatt. I större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som forskare och lärare vid Göteborgs universitet. Jag är docent i Humanekologi och mitt forskningsfält innefattar: frågor kring hållbarhet, civilsamhället, etnicitet, hälsa och miljö. Min forskning har framförallt ägt rum i Peru, Mexiko, Brasilien och Moçambique. I Brasilien och Moçambique forskade jag kring civila organisationers roll i arbetet med att bekämpa HIV/AIDS samt civilsamhällets roll i förhållande till staten. Här kom även biståndsfrågor in och vilken roll biståndet spelar för frivilligorganisationer.

Under åren 2015-2016 deltog jag i Svenska Freds fredsbyggande program i Burma/Myanmar, under fyra respektive sex veckor, där jag utvärderade partnerorganisationerna som en del av rapporteringen till Sida. Jag har suttit i ett otal styrelser, vid universitetet och i civilsamhällets organisationer inklusive Göteborgs universitets styrelse, där jag satt som lärarrepresentant under två år. Jag är engagerad i fredsaktiviteter i Göteborg, där jag bor, går på möten och i manifestationer. Det kan handla om vapenhandel/export, militärövningar i skärgården, antikärnvapen, uppmärksamma Hiroshimadagen 6 augusti, etc. Medlem i Amnesty och aktiv i Amnesty book där vi stöder fängslade författare och journalister.

Med kriget i Syrien och rapporter därifrån funderar jag mycket kring frågor om ”krigets effekter på miljön”. Både hur resursknapphet och miljöproblematik skapar grogrund för konflikter, men även hur krig och konflikt bidrar till och förstärker miljöförstöring vilket försvårar varaktig fred.

Henrik Fröjmark (vice ordförande)

Född 1976, bor i Uppsala

VD Rättviseförmedlingen

Så länge vi har en värld där krig som det i Syrien kan pågå längre än andra världskriget, och vi står handlingsförlamade. Så länge ett nobelpris för kärnvapennedrustning bedöms vara ett större säkerhetshot än kärnvapnen själva. Så länge svensk vapenindustri kan sälja vapen till krigförande diktaturer, och samtidigt öppet ta avstånd från etik och mänskliga rättigheter som affärsprincip. Så länge militär säkerhet alltid går före utveckling och mänsklig säkerhet i den globala politiken, så behövs en stark fredsrörelse. Att få möjlighet att bidra med mina erfarenheter i Svenska Freds styrelse ser jag därför som både en stor glädje och ett stort ansvar.

Jag har själv haft förmånen att få arbeta större delen av mitt yrkesverksamma liv med globala utvecklingsfrågor, med mänskliga rättigheter och med fredsfrågor. Tidigare har jag jobbat på organisationer som Svenska kyrkan, IM och Swedwatch och bland annat suttit i styrelsen i Föreningen för utvecklingsfrågor FUF och Swedwatch. Idag är jag vd för Rättviseförmedlingen, en organisation som arbetar för ett jämlikt samhälle. Just samhällsförändring är en stark drivkraft för mig. Jag tror på att samhället är vad vi som lever i det gör det till, och att samhällsförändring därför alltid alltid är möjligt. Men att det finns många aktörer som vill driva samhället åt sitt håll, vilket gör det viktigt att ha en övertygande berättelse och vision. Där har Svenska Freds en lång tradition av att vara en både starkt ideologiskt förankrad och en konstruktivt lösningsorienterad aktör. Som styrelseledamot ser jag fram emot att lära mig av detta, samtidigt som jag hoppas kunna tillföra kunskap om bland annat frågor som rör företagsansvar, styrning av ideella organisationer och strategier för sociala medier.

Liber Rodriguez Florez

Född 1974, bor i Stockholm

Service and Object Manager PostNord AB

Jag kom till Sverige från Sydamerika på 70-talet tillsammans med mina föräldrar som var politiska flyktingar. Kanske är det den bakgrunden som gjort att jag alltid haft ett stort intresse för internationella frågor. Mänskliga rättigheter, demokrati- och freds- och konfliktfrågor är viktiga för mig och jag försöker följa utvecklingen internationellt. Jag är civilingenjör och jobbar med IT inom koncernfunktionen på Postnords huvudkontor. Tidigare har jag bland annat arbetat som affärsutvecklare.

Petra Lind

Född 1990, bor i Stockholm

Ansvarig månadsgivande Röda Korset

Jag är utbildad inom internationella relationer, global utveckling och säkerhetspolitik och har så länge jag kan minnas haft ett brinnande intresse och engagemang för rättvisefrågor. De fyra senaste åren har jag arbetat med kommunikation och insamling på Röda Korset som ansvarig för månadsgivandet. Mitt uppdrag består ofta av att strategiskt driva processer framåt och jag har en lång erfarenhet av att bygga upp nya verksamheter inom insamling.

Jag är med i Svenska Freds då jag tror på dess grundpelare, vill stötta organisationen i att driva opinion och öka kunskapen om förutsättningarna för en hållbar och jämställd fred. Att arbeta genom styrelsen är för mig ett utvecklande och roligt sätt att kanalisera mitt engagemang för rättvisefrågor. Jag ser även att det finns en stor utvecklingspotential inom organisationen gällande kommunikation och insamling, och att min kombinerade insamlingskompetens med min akademiska bakgrund inom IR och säkerhetspolitik kan bidra till fortsatt utveckling. Att få vara en del i att leda Svenska Freds verksamhet framåt i en tid då frågorna är så aktuella känns otroligt spännande.

Camilla Orjuela

Född 1972, bor i Göteborg

Docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet

Hur vanligt folk och civilsamhällesorganisationer kan bidra till fred är en fråga som engagerat mig ända sedan jag på en studieresa till Sri Lanka 1992 lärde känna fredsaktivister där. Sedan dess har jag skrivit en doktorsavhandling om civilsamhällets roll i fredsbyggande (färdig 2004) och därefter jobbat med en rad olika forskningsprojekt som handlar om hur man kan förstå väpnade konflikter och olika aktörer som strävar för fred. I mitt arbete ser jag det som viktigt både att lyfta fram fredsrörelsers arbete och att problematisera och ställa kritiska frågor om de aktörer som vi ser som ”de goda krafterna” i konflikter. Som lärare och forskare i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet har jag fortsatt att följa utvecklingen i Sri Lanka, men på senare tid också fått möjlighet att forska om Rwanda och Myanmar.

Jag har länge varit medlem i Svenska Freds, och var för några år sedan med och tog fram en rapport om vapenexport till Sri Lanka. En plats i centralstyrelsen ser jag som en chans att bygga broar mellan fredsforskningen och det praktiska fredsarbetet. Jag hoppas få lära mig en massa nya saker och samtidigt bidra med den kunskap och erfarenhet jag skaffat mig som forskare.

Tora Törnquist

Född 1991, bor i Lund

Verksamhetsutvecklare NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Som jurist inriktad på mänskliga rättigheter och folkrätt ser jag fredsfrågorna som helt centrala för vår samhällsutveckling. Fred är förutsättningen för en hållbar värld där alla människors mänskliga rättigheter är uppfyllda och respekterade. Jag har ett långvarigt engagemang i civilsamhället i Sverige och internationellt, senast som ordförande för svenska sektionen av Amnesty International. Tidigare har jag varit engagerad i studentinflytande på universitetet, bland annat som ordförande för Lunds studentkårer.

Vid sidan om mitt ideella engagemang arbetar jag sedan ett år på ett nätverk för idéburna organisationer i Skåne, framför allt med kunskapsuppbyggnad och påverkansarbete kring idéburen och offentlig samverkan för en hållbar utveckling.

Jag har sedan länge följt Svenska Freds arbete, men har inte förrän nu haft möjlighet att engagera mig i organisationen. Min förhoppning är att jag ska kunna bidra till styrelsens arbete med kunskap om, och erfarenhet av, styrelsearbete i andra organisationer, arbetsgivarfrågor, påverkansarbete, mänskliga rättigheter, folkrätt – och inte minst en stor vilja att arbeta för en fredligare värld.

Suppleanter

 

Sofia Hultqvist

Född 1983, bor i Göteborg och Dhaka

Projektledare Fojo Media Institute

”No Aliens are allowed here” förkunnade enorma gula skyltar på vägen till mitt barndomshem. Hemmet låg inuti ett militärt skyddsområde och budskapet var att ingen utan svenskt medborgarskap eller särskilt tillstånd fick åka ut till ön. Skyltarna, skotten som hördes och de värnpliktiga som låg bakom klipporna var mitt första möte med krigsmakten. I åttonde klass när jag gjorde ett ambitiöst skolarbete om vapenexport kom jag i kontakt med Svenska Freds och blev medlem.

I dag bor jag i Dhaka och Göteborg. I Dhaka jobbar jag för Fojo Media Institute och tillsammans med lokal media för att förbättra den grävande journalistiken och länka ihop bangladeshiska journalister med grävare från resten av världen. I Göteborg gräver jag mest i trädgårdslandet numer. Innan dess drev jag researchbyrån Factwise som med den grävande journalistikens metoder tog fram rapporter och kampanjmaterial kring miljö och global rättvisa. Demokratiarbete, civilsamhällets roll och propagandans förmåga att skapa och lösa konflikter är frågor som engagerar mig.

Cilla Månsson

Född 1985, bor i Stockholm

Research Executive på Kantar Sifo

Under ett år som volontär i Honduras huvudstad Tegucigalpa fick jag på nära håll se konsekvenserna av ett samhälle starkt präglat av vapen och våld. I Sverige ser jag en stor brist på politisk opposition mot den svenska vapenexporten. Det gör en organisation som Svenska Freds än mer betydelsefull och viktig. Det är en organisation som jag sedan länge har följt och uppskattar för dess tydliga och kraftfulla opinionsbildning och granskning av vapenexporten och dess effekter i världen. Jag ser dessa frågor som viktiga men också som påverkningsbara och där jag som medborgare känner ett ansvar för hur Sverige påverkar resten av världen. Det är en av anledningarna till att jag nu vill engagera mig i Svenska Freds. Sedan fem år tillbaka arbetar jag på marknadsundersökningsföretaget Sifo med att analysera och förstå opinioner och mediebilder. Kunskap och erfarenheter som jag nu hoppas kan vara användbara i Svenska Freds styrelsearbete.

Morteza Eslahchi

Född 1984, bor i Stockholm

Regionansvarig Kompis Sverige

Min barndom i Iran präglades av ett långvarigt krig med vårt grannland Irak. Åtta år av krig drabbade folk och landet starkt och som ett barn bevittnade jag hur människor påverkades av sorger, förluster, fattigdom och alla andra konsekvenser som medföljer krig. Det var därför jag redan från min barndom kände avsky för krig och alltid ville främja fred.

På grund av mina studier och erfarenheter har jag stort intresse för frågor kring fred, säkerhet och internationella relationer. Jag tror att militarism och vapenexport är stora hinder för att nå hållbar fred och demokrati i världen. Jag anser att även nedrustning och framförallt ekonomisk och social omställning är frågor som bör rymmas inom fredsrörelsen, särskilt med tanke på att militarism och dess följder ofta tränger ut eller står i motsats till överhängande ekonomiska och sociala behov.

Jag jobbar som regionansvarig på Kompis Sverige, och har tidigare jobbat som journalist och var frihetskämpe i Iran. Förut var jag också styrelseledamot (2016-2018) och ordförande (2017-2018) i Stockholms Fredsförening. Jag har en master i internationella relationer från Stockholm universitet, en master i statsvetenskap från Linköping universitet och en kandidatexamen i filosofi.