SVENSKA FREDS STYRELSE

Ordförande

Kerstin Bergeå, 44 år Stockholm, sedan 2022 ordförande för Svenska Freds och Skiljedomsföreningen och som tidigare arbetat med ickevåld och fredlig konflikthantering både i Sverige och utomlands i tjugo års tid.

Frågor om fred och säkerhet har nu kommit fler i världen närmare med många våldsamma konflikter och krig. Samtidigt har Svenska Freds stått stadigt när militarismens vindar blåst hårt. Redan som ung visste jag att jag ville arbeta för fred och nedrustning, och just precis nu känns det arbetet extremt viktigt. Jag har som talesperson fått kliva ut i hård motvind, men jag har aldrig stått ensam. Tusentals människor delar våra värderingar om fred, frihet och mänskliga rättigheter. Med tusentals nya medlemmar växer vår möjlighet att påverka och förändra. 

Svenska Freds arbete utgår alltid från medlemsrörelsen och det nya, stora engagemang som väckts de senaste åren hos både nya och gamla medlemmar ser jag fram emot att fortsätta att värna och utveckla. Jag vill i en oviss och militaristisk tid bidra till att bygga Svenska Freds starkare med en stabil ekonomi som ger förutsättningar för fler sakkunniga och mer engagemang. Jag kan bidra med bl.a. kunskap om strategiskt ickevåld så vi kan skapa tryck i våra sakfrågor. Detta genom att bygga folkrörelse, opinionsbilda, granska och påverka politiskt. 

Ordinarie ledamöter

Hanna Hessling

35 år, Stockholm, Pressansvarig på myndighet 

Jag anser att fredsrörelsen och Svenska Freds i synnerhet behövs mer än någonsin. Vi behöver alla att ha ett aktivt och demokratiskt civilsamhälle som arbetar för långsiktig och hållbar fred. Svenska Freds har, vilket som blivit tydligt av den senaste tidens ökning av antalet medlemmar, en viktig roll och röst att använda till detta. 

Jag hoppas att jag kan fortsätta bidra med min erfarenhet och förståelse för hur rikspolitiken resonerar och fungerar, och hur Svenska Freds kan navigera i detta. Jag arbetade i sex år för den högsta politiska ledningen i Regeringskansliet (mellan 2015-2020). Bland annat med utrikesfrågor. Den här gången hoppas jag även kunna bidra med kontinuitet, då jag suttit i centralstyrelsen de senaste två åren. 

Jesper Wiklund

45 år, Sundbyberg, Facklig ombudsman (gruppchef) 

Jag anser nedrustnings- och fredsfrågorna vara viktigare än någonsin. Jag vill vara med och bidra i det arbetet. Jag har erfarenhet av arbete mot vapenexport och för nedrustning samt vapenkontroll. Erfarenhet från flera ideella styrelser såväl som arbetsledning och fackligt arbete inom ideel sektor. Jag är van vid föreningars interndemokratiska processer och vid att jobba med organisering lokalt. 

Alex Brekke

45 år, Österåker, Generalsekreterare för Amazon Watch samt ägare av Fundraising Byrå.

De frågor som SF engagerar sig i är betydelsefulla för mig och har varit det genom hela mitt liv. Med Sveriges inträde i NATO har min oro bara ökat, och jag upplever att SF är den enda betydande organisationen i Sverige som aktivt motsätter sig detta. Detta gör det meningsfullt för mig att ge mitt stöd till SF. Om jag hade känt till SF när jag var yngre, hade jag troligen anslutit mig direkt, särskilt eftersom jag valde att vapenvägra och lyckades undvika militärtjänstgöring. Frågan om kärnvapen kändes inte särskilt akut när jag först blev medlem i SF; det hade inte varit mycket diskussioner om sådana risker under större delen av mitt liv. Trots att jag alltid varit emot kärnvapen, kändes de som ett avlägset hot. Men under de senaste två åren har kärnvapenfrågan återigen blivit central och det är verkligen oroande. 

Jag har erfarenhet av att leda organisationer med 90-konto, arbeta med budget, personalrekrytering, 24 års erfarenhet av insamling (alla aspekter) både som leverantör och ”in-house”, samt 10 års erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor. Allt som jag tycker är relevant för styrelsearbetet. Utöver detta känner jag mig mer bekväm idag då jag varit med några år redan. Jag har även ett stort nätverk inom biståndsorganisationsvärlden. 

Ingrid Dahlén

29 år, Göteborg, Masterstudent i statsvetenskap 

Jag har ett stort engagemang för frågor som handlar om att bidra till ett bättre samhälle, jämlikhet, hållbarhet, mänskliga rättigheter och givetvis fred. Särskilt i en tid som präglas av dystra framtidsutsikter, krig, miljöförstöring och konflikter. Jag vill vara med och bidra till något bättre – för jag tror verkligen att en annan värld är möjlig och att fred går att uppnå. Men då måste vi våga testa nya lösningar och Svenska Freds är en viktig röst i det arbetet. Genom att sitta i Svenska Freds centralstyrelse vill jag bidra till en bred fredsrörelse där många känner sig välkomna och hemma. 

Jag har en kandidatexamen i Globala studier, med inriktning Internationella Relationer, och därmed fördjupad förståelse och kunskap för de frågor som Svenska Freds driver. Inom ramen för den utbildningen gjorde jag praktik på Svenska Freds kansli, vilket har gett mig värdefulla insikter i hur arbetet där bedrivs. Ett annat viktigt perspektiv som jag vill tillföra är det lokala engagemangets. Jag har varit aktiv i Göteborgs lokalförening och satt i styrelsen under perioden 2020-2024. Denna erfarenhet har gett mig en bättre förståelse för utmaningar och möjligheter som finns för engagemang inom lokalföreningarna. Jag har även arbetat flera år med att stärka ungas inflytande och delaktighet inom den kommunala sektorn. De perspektiv och kunskaper jag fått därigenom är något jag gärna skulle ta med mig in i styrelsearbetet. Slutligen tror och hoppas jag även att jag kan bidra till ett bra och tryggt arbetsklimat vilket är till gagn för styrelsens samarbete och effektivitet. 

Eva Kellström Froste

58 år, Jakobsberg, redaktör för tidningen Afghanistan-nytt på Svenska Afghanistankommitten 

Att Svenska Freds behövs har verkligen visat sig de senaste åren, med krympande utrymme för det civila samhället och för åsikter som tidigare inte ansågs särskilt extrema, som att kärnvapen ska förbjudas. Det har också visat sig i den enorma tillströmningen av nya medlemmar. Svenska Freds är en klok, smart, påläst och pålitlig gammal 140-plussare och det känns viktigt och värdefullt att få vara en del i att leda denna organisation. Demokratin i Sverige, och freden i världen, behöver Svenska Freds.

Jag var under 23 år anställd på Svenska Freds som redaktör för Pax och senaste åren även pressekreterare och redaktör för all kommunikation. Jag tillför kunskap om Svenska Freds hela historia bakåt och om de kärnvärden som jag vill vara med att vårda och värna, och ett starkt engagemang och omsorg för och om Svenska Freds. Mitt yrke som journalist i samma bransch – den ideella, på en liknande medlemsorganisation – tillför också värdefulla perspektiv, liksom min kunskap om hur det ser ut i ett av världens mest konfliktdrabbade länder, Afghanistan. 

Alexander Nazar

30 år, Malmö, Utredare, Malmö stad, fritidsförvaltningen 

Efter att ha suttit som suppleant i Svenska Freds centralstyrelse under nu snart två år är jag lika om inte mer övertygad om att föreningens vision och arbete med utvalda verksamhetsområden bidrar till en fredligare värld. När det mesta går åt fel håll ställer jag mig ofta frågan – var vore vi utan Svenska Freds? Jag kandiderar för att föreningens perspektiv är värdefulla och en viktig motkraft mot de kränkningar av mänskliga rättigheter som karaktäriserar rådande politiska landskap. En kraft för hållbar fred och mänsklig säkerhet. Svenska Freds ger mig hopp i en hopplös tid, inspiration och en naiv känsla av att kunna förändra världen. Om inte helt så kanske något. Tillsammans med kansliet och alla medlemmar vill jag påverka politiken i en annan, human och rättvis riktning. 

Jag har först och främst erfarenhet och förståelse för föreningens utmaningar och behov efter att ha varit en del av Svenska Freds centralstyrelse. Vidare har jag erfarenhet av förändringsarbete och strategiskt beslutsfattande, både från föreningsliv och offentlig sektor. Min entusiasmerande och personlighet tillför dessutom en god känsla i såväl styrelserum som i möte med medlemmar och andra sammanhang föreningen ska representeras. Jag är bra på att analysera och hålla ihop perspektiv samt har en teoretisk förförståelse för de ämnen styrelsen behandlar genom min master i statsvetenskap och tidigare ideellt utvecklingsarbete. 

Andreas Drufva

50 år, Solna, Marknadschef för Naturskyddsföreningen 

En röst för fred och icke-våld är viktigare än någonsin – både i Sverige och i världen i stort. Svenska Freds har en lång och stolt tradition av att vara just den rösten. Att få bidra till det arbetet ser jag både som en plikt och ett ansvar – men också något jag skulle känna mig väldigt stolt över. 

Jag har mina rötter i fredsrörelsen. Jag brukar säga att ”freden blev min religion”, när jag upptäckte fredsrörelsen som ung och arg småstadskille. Jag var åren efter gymnasiet aktiv i fredsorganisationen Samarbete för Fred/PeaceQuest, i mitten av 1990-talet som dess ordförande. Sedan dess har jag arbetat professionellt med fundraising och resursmobilisering för olika ideella organisationer. Jag kan bidra med djupa kunskaper inom fundraising, erfarenhet av ledning av ideella rörelser, samt av påverkan- och opinionsarbete, utifrån civilsamhällets perspektiv. 

Monica Pourshahidi

52 år, Johanneshov, Samhällspolitisk chef/Utvecklingschef för Folkets Hus och Parker 

I dessa tider av stark militarisering vill jag kunna säga att jag bidrar till att stärka en motkraft. Jag vill bidra till att ge alternativ till den olyckliga våldslogik som blivit rådande i politik och debatt. Svenska Freds har funnits i mitt hjärta i decennier, så det är hedrande och känns väldigt fint att nu få finnas bland kandidaterna. 

Jag har lång och bred styrelseerfarenhet från civilsamhället, som både ordförande, vice och ledamot. Efter många yrkesår i olika strategiska roller och ledarposition tror jag också att jag kan bidra med användbara perspektiv och kompetenser. 

Suppleanter

Charlotta Riberdahl

60 år, Kolmården, jurist på en advokatbyrå 

Jag har sedan lång tid tillbaka varit engagerad i freds- och nedrustningsfrågor. Jag är medlem i Jurister mot Kärnvapen och har där bland annat varit med och drivit frågan om ett förbud mot kärnvapen i vårt samarbete med IALANA. 

Jag kandiderar för att freds- och nedrustningsfrågor är viktigare än någonsin i dag och för att jag brinner för dessa frågor och vill engagera mig på ett djupare plan. Det känns väldigt angeläget att vi får en nyanserad debatt bland annat om hur Sverige kommer att påverkas av ett NATO-medlemskap och lyfta fram möjligheter att på fredlig väg att lösa konflikter och insatser för hållbara fredliga lösningar.

Jag har tidigare suttit i styrelsen för Jurister mot Kärnvapen och har även erfarenhet från annat styrelsearbete. I övrigt har jag mångårig erfarenhet som jurist vid domstol och suttit i flera ledningsgrupper, både som myndighetschef och linjechef. Jag har i min roll som jurist även arbetat aktivt med utvecklingsarbete samt samverkansfrågor med andra myndigheter och aktörer. 

Tomas Magnusson

74 år, Önnered, nära havet, i Västra Göteborg, Pensionär, med många intressen utöver freden. Jag odlar grönsaker, jag är ledare i fotbollsförening och gillar många sporter fast mest fotboll. 

Jag har blivit nominerad av vår lokalförening. Jag känner att jag har tid och möjlighet att göra en insats i styrelsen. Jag har nu drygt tio års erfarenhet som lokalföreningsordförande, ett perspektiv som jag tror är viktigt att tillföra styrelsen. De tio åren har varit först några år av relativ stillhet, när jag började i lokalföreningen så var det i princip fyra personer som var aktiva i Göteborgsföreningen – nu har vi mångdubblat aktiviteten lokalt. Jag lämnar också styrelsen i Göteborg i och med vårt årsmöte i mars, och får då mer tid. Föreningen är i en spännande fas – med ett fördubblat medlemstal, samtidigt som inte en enda ny lokalförening har bildats under de senaste åren. 

Jag tror att ni vet att jag har lång erfarenhet av styrelsearbete, inte bara i Svenska Freds utan i många olika föreningar, idrottsföreningar, Angereds folkhögskola, en företagarförening osv. Jag har också arbetat som anställd under tiotalet år i en förening (för integration, bistånd till invandrares hemländer och frivillig återvandring (med betoning på frivillig), utöver anställningar både i kommun och i privata företag. Jag har varit arbetsledare i den ovannämnda föreningen men också i kommun och privat, som mest ett 50-tal anställda i kommunens integrationscentrum. Detta är alltså erfarenheter som jag tror är värdefulla i Svenska Freds styrelse.