SVENSKA FREDS STYRELSE

Ordförande

Kerstin Bergeå, 42 år Stockholm

Att krig förflyttas till den historiska soptippen är för mänskligheten en ödesfråga inte bara för vår egen värdighet men också för att klara resursfördelning och den nödvändiga klimatomställningen. Att vara fredsrörelse på alla plan är viktigare än på länge och Svenska Freds behöver förbli en stabil, strategisk plattform och vass röst i det skarpa läge som råder. Vi behövs och vi behöver varandra när upprustningens hårda vindar viner.

Blir jag vald till Svenska Freds ordförande får ni mig, som haft privilegiet att praktiskt arbeta och utbilda i fredsfrågor på olika sätt i nästan hela mitt yrkesverksamma liv. På Kristna Fredsrörelsen var jag styrelseledamot, fredsobservatör och under sju år hade jag titeln ickevåldssekreterare. Jag arbetade både externt och rörelsenära och utvecklade tex den ettåriga kursen ”Fred, ickevåld, ledarskap”, anordnade die-ins mot svensk vapenexport, fredsvandring till Bofors i Karlskoga och med religionsdialog. Med bla KG Hammar var jag en del av Katarinauppropet mot svensk vapenexport. I Sverige har jag frilansat som utbildare och bla utbildat URs chefer i konflikthantering, ledarskap, demokratiska mötestekniker och främjandetekniker (i motsatts till härskartekniker).

Jag hoppas innerligt kunna bidra till att bygga fredsrörelsen starkare med en fördjupad maktanalys, strategiskt ickevåld, förebyggande perspektiv och tänk kring försoningsprocesser och långsiktigt hållbart fredsbyggande. Jag har också med mig internationell erfarenhet då jag samarbetat med ickevåldsaktivister i olika delar av världen och med ugandiska kollegor utbildat före detta barnsoldater i deras rehabiliterings- och integrationsprocess tillbaka in i samhället. Just nu och de senaste tre åren har jag fått fokusera på genusrättvisa, minskat demokratisk utrymme och konflikkänslighet i Tanzania som Act Svenska kyrkans regionala representant på plats.

Skulle jag bli vald till ordförande ser jag det som ett stort förtroende och vill bidra med den person jag är, de erfarenhet jag har och det mod som behövs för att tillsammans hålla hårt i fredskompassen och fortsätta driva opinionen för nedrustning och fredsbyggande i alla lägen.

Ordinarie ledamöter

 

Tora Törnquist, 30 år Simrishamn

Verksamhetsutvecklare NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

 

Som jurist inriktad på mänskliga rättigheter och folkrätt ser jag fredsfrågorna som helt centrala för vår samhällsutveckling. Fred är förutsättningen för en hållbar värld där alla människors mänskliga rättigheter är uppfyllda och respekterade. Svenska Freds har en unik och viktig roll i samtalet om fredsfrågor i Sverige. Som ledamot i centralstyrelsen hoppas jag bidra till att stärka organisationen och dess möjligheter att fortsätta det viktiga arbetet för en fredlig värld.

 

Jag har ett långvarigt engagemang i civilsamhället i Sverige och internationellt, bland annat som ordförande för svenska sektionen av Amnesty International. Tidigare har jag varit engagerad i studentinflytande på universitetet, bland annat som ordförande för Lunds studentkårer. Vid sidan om mitt ideella engagemang arbetar jag sedan några år med civilsamhällesfrågor på ett nätverk för idéburna organisationer i Skåne. Min roll är främst att stärka samverkan mellan oentlig sektor och civilsamhället genom påverkansarbete och kunskapsutveckling. Jag kan bidra till centralstyrelsen med gedigen organisatorisk kunskap, bred styrelseerfarenhet och ett stort engagemang för fred.

Sofia Hultqvist, 39 år Göteborg
Rådgivare Medieinstitutet Fojo

”No Aliens are allowed here” förkunnade enorma gula skyltar på vägen till mitt barndomshem. Hemmet låg inuti ett militärt skyddsområde och budskapet var att ingen utan svenskt medborgarskap eller särskilt tillstånd fick åka ut till ön. Skyltarna, skotten som hördes och de värnpliktiga som låg bakom klipporna var mitt första möte med krigsmakten. I åttonde klass när jag gjorde ett ambitiöst skolarbete om vapenexport kom jag i kontakt med Svenska Freds och blev medlem.

 

I dag bor jag på landet i Göteborg. Jag jobbar på Medieinstitutet Fojo med att stötta fri oberoende journalistik runt om i världen. Framförallt den gränsöverskridande undersökande journalistiken får mig att gå igång. Innan dess drev jag researchbyrån Factwise som med den grävande journalistikens metoder tog fram rapporter och kampanjmaterial kring miljö och global rättvisa. Demokratiarbete, civilsamhällets roll och propagandans förmåga att skapa och lösa konflikter är frågor som engagerar mig.

Alex Brekke, 44 år Roslagen

Generalsekreterare för Amazon Watch Sverige

 

Jag har så länge jag kunna minnas varit emot Sveriges vapenaffärer och har alltid tyckt det varit ett enorm hyckleri att på en kant framstå som ett neutralt land som värnar om mänskliga rättigheter och samtidigt på en annan kant sälja och tillverka vapen. Jag har alltid stått bakom Svenska Freds arbete även innan jag ens visste organisationen existerade och kände att jag är mogen att göra något mer än att enbart vara en medlem/månadsgivare. Jag vill att Sverige ska sluta tillverka och sälja vapen, och jag skulle gärna se att alla länder gör likadant. I nuläget, enligt mig, verkar det inte ens finnas en debatt gällande denna fråga (utöver den som Svenska Freds försöker driva) och detta tycker jag är märkligt i ett land som försöker framstå så ”framåt” på alla andra fronter.

 

Jag har alltid varit emot krig och väpnade konflikter som lösning på ”problem”. Det spelar ingen roll för mig ”vem som är fiende”, för alla är fiende för någon och att skapa ”vi och dom” löser inga problem, det skapar bara fler problem. Jag har haft dessa åsikter i hela mitt liv och första gången jag kände jag aktivt gjorde något var när jag vägrade göra min militärtjänst. Som idealistisk tonåring såg jag nästan fram emot att sitta av mitt stra som en martyr för mina ideal, men som tur var gav de mig en frisedel. Nu när jag är äldre och mer taktisk hoppas jag att mitt arbete i styrelsen fortsätter att stärka organisationens arbete för att skapa en värld med mer fred, mindre vapen och inga krig. Det känns oroväckande politiskt med tanke på att SD (som bara blir större) vill utöka militären och av den anledningen måste alla kämpa extra hårt för att vi inte ska gå mer bakåt än framåt i dessa frågor. Sen ser jag också fram emot att ta del av all den kunskap Svenska Freds har i dessa frågor och jag vill även dela med mig av all den kunskap jag själv har (som kan vara till nytta för organisationen).

 

Jag har varit involverad med professionell insamling i Sverige, Danmark och Holland i 18 år. Sedan 2007 driver jag företaget Fundraising Byrån som är en insamlingsbyrå som arbetar på uppdrag för organisationer med 90-konto. Jag är även ideellt generalsekreterare för Amazon Watch Sverige, vars svenska avdelning jag var med att starta upp 2014. Amazon Watch Sverige arbetar med att stödja urfolken och skydda regnskogen. Jag bor i Roslagen med fru och två levande döttrar.

Edvin Arnby Machata, 36 år Växjö

Verksamhetsutvecklare, Rädda Barnen

 

Som verksamhetsutvecklare för Rädda Barnen är det min uppgift att stötta en levande medlemsrörelse som, i en föränderlig värld, arbetar mot sin vision på ett ändamålsenligt sätt. Jag har arbetsuppgifter i hela Småland, Skåne och Blekinge, och är för närvarande förtroendevald som ordförande för Idéburna Nätverket Kalmar Län. Folkrörelsesverige är där jag känner mig hemma, och började som volontär i en FairTrade butik. Efter universitetet blev jag aktiv i Röda Korset och var under en tid vice ordförande i Växjökretsens styrelse, där jag var djupt engagerad i att utveckla och förnya verksamheten tillsammans med våra anställda. Efter tre år i styrelsen, satt jag tre år i valberedningen. Jag har också de senaste fyra åren varit med att driva en privat förskola, ett föräldrakooperativ. Först som ordförande och sedan som kassör, var mitt främsta bidrag att skapa stabilitet, struktur och trygghet. Mitt första jobb efter universitetet var dock i privat sektor, som projektledare för ett brittiskt utbildningsföretag.

 

Jag är med i Svenska Freds för att det behövs en stark och ihärdig röst för fred i en allt osäkrare värld. Sverige som land har, under 1900-talets senare hälft, varit en stark röst för fred, avkolonisering, och global rättvisa, där Svenska Freds har fyllt en viktig roll som pådrivande civilsamhällesaktör. Vi behöver fortsätta vara en sådan röst, och utveckla rätt former för att nå resultat i det föränderliga globala systemet vi har idag. Som ledamot i centralstyrelsen skulle jag se fram emot att kombinera min studiebakgrund inom freds-, konflikt- och utvecklingsforskning med min erfarenhet från att driva verksamhet i medlemsrörelser, för att vidare utveckla organisationen och dess möjlighet att påverka världen i en mer fredlig riktning.

 

Eva Kellström Froste, 56 år Stockholm

Redaktör för tidningen Afghanistan-nytt på Svenska Afghanistankommittén

 

Jag är journalist och arbetade ett antal år inom dagspress innan jag 1996 började mitt arbete som redaktör och ansvarig utgivare på Svenska Freds tidning Fredstidningen Pax, som på den tiden, fram till och med 2012, var en självständig journalistisk produkt med reportage och nyheter om freds- och säkerhetsfrågor ur ett brett perspektiv, samt med bevakning av Svenska Freds verksamhet. Från och med 2013 ändrades tidningens inriktning och format och även mina arbetsuppgifter, så jag var fram till början av 2019 pressekreterare och redaktör på Svenska Freds. I det arbetet ingick att ansvara för sociala medier, hemsidan, tidningen, nyhetsbrev och skriva och layouta årsredovisningen. Under nio år arbetade jag också extra som lärare i journalistik på Poppius journalistskola.

 

I mars 2019 började jag arbeta på Svenska Afghanistankommittén som redaktör för tidningen Afghanistan-nytt. SAK har ett omfattande biståndsarbete i Afghanistan men är samtidigt en ideell organisation med drygt 3000 medlemmar, med årsmöten och aktiva lokalföreningar precis som Svenska Freds. En stor skillnad är att flera av dem som startade föreningen 1980 fortfarande är aktiva!

 

Jag arbetade alltså i 23 år på Svenska Freds och har därmed en stor kunskap om organisationen och de människor, kampanjer och händelser som format föreningens utveckling. Jag har ett par gånger skrivit om Svenska Freds historia och gjort intervjuer och research för det, så jag har rätt bra kunskap även om sådant som hände före min tid. Som pressekreterare deltog jag i arbetet med att formulera ståndpunkter och ta fram research inför medieframträdanden i samarbete med ordförande och kolleger på Svenska Freds. Jag har haft glädjen att två gånger kunna skåla för att vi fått en del av Nobels fredspris, första gången för förbudet av personminor och andra gången för kampanjen för att förbjuda kärnvapen.

Ingrid Dahlén, 27 år Göteborg
Studerar statsvetenskap på Göteborgs Universitet

Jag har en kandidatexamen i Globala studier med inriktning Internationella relationer och som en del av den utbildningen gjorde jag praktik på Svenska Freds kansli under våren 2019. Efter min examen har jag arbetat med demokratifrågor och mänskliga rättigheter på kommunal nivå, med ett särskilt fokus på ungas inflytande och delaktighet i samhället. För tillfället har jag dock tagit tjänstledigt för att studera statsvetenskap. Jag sitter även i styrelsen för Svenska Freds Göteborg.

Alexander Nazar, 28 år Malmö

Verksamhetsutvecklare och sakkunnig på Ideella föreningen En Frisk Generation

 

Som son till en exilchilenare har den där dubbla känslan alltid infunnit sig. Å ena sidan, matbordshistorierna om Palmetidens internationella solidaritet och stoltheten över att växa upp i ett land som värdesätter mänskliga rättigheter och står upp för asylrätten. Å andra sidan, den med åren smärtsamma inblicken i hur konflikter och fredsprocesser hanteras, prioriteras och motiveras annorlunda utifrån en selektiv form av solidaritet. Dock står den svenska självbilden som världssamfundets moraliska pelare alltjämt relativt orubbad. Oförlösta perspektiv som kolliderar med varandra men som tillsammans har något djupare och mer nyanserat att berätta.

I jakt på pusselbiten över familjearvet och att begripliggöra dikotomierna, begav jag mig till Latinamerika för att utforska vad historiens politiska skeenden kan säga om vår samtid. Till Nicaragua för att arbeta med socialpolitiska frågor i en tid av demokratisering men med USA:s utrikespolitik ständigt i hälarna. Till den numera formella demokratin Chile för att skriva mitt examensarbete över unga chilenares relation till diktaturen bara för att återvända med berättelser inte begränsade till anekdoter utan något som lever vidare. Intresset för hur mänsklig säkerhet behandlas över tid väcktes med fredstillståndets utsuddade gränser. En tids praktik med Sveriges samstämmighetspolitik på UD synliggjorde vikten av en politik som hänger ihop – lokalt, nationellt, intertionationellt. Samtidigt blev alla gråskalorna och målkonflikterna lika tydliga.

Just nu sysslar jag med strategiskt påverkansarbete inom civilsamhället i jämlikhets- och demokratifrågor kopplade till folkhälsa. Med en master i statsvetenskap och som utbildad barnrättsstrateg hoppas jag kunna bidra med och driva ett barnrättsperspektiv i styrelsens arbete med mål om att fortsätta utveckla en rörelse som värnar varje barns rätt att vara fri från krig och förtryck. Som energisk och hoppfull person vill jag tro att det engagemang som väcks i det gemensamma arbetet för social rättvisa tar oss en bit på vägen i det strävsamma arbetet för en fredligare värld. Tillsammans med er vill jag lära, analysera och stå upp för de vackrare nyanserna i de annars skoningslöst trista gråskalorna eller blinda dikotomierna.

Hanna Hessling, 33 år Stockholm

Pressansvarig Svenska Institutet

Jag heter Hanna Hessling och har så länge jag kan minnas varit intresserad av och engagerad i samhällsfrågor. Jag är utbildad i strategisk kommunikation, journalistik och statsvetenskap. Under de senaste åren har mitt engagemang till största del kanaliserats genom mitt arbete som pressekreterare på Regeringskansliet. Där var jag under sex år och arbetade för språkrören i Miljöpartiet och senare åt dåvarande biståndsministern i två år. Under den här perioden var jag även vid flera tillfällen vikarierande biträdande presschef för regeringen. Förhoppningsvis kan jag genom min kunskap om det politiska arbetet och kommunikationserfarenhet bidra till att stärka Svenska freds och få ännu fler att vilja vara med i den här viktiga folkrörelsen. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er!