Liberalerna

Liberalerna tycker att det är positivt att EU:s stater samverkar och arbetar tillsammans för att stärka det gemensamma försvaret både genom PESCO och EDF.

 

Samtidigt ser Liberalerna att det finns en risk att PESCO kommer att dubblera Nato.

 

Liberalerna menar att den starka nationella protektionismen som präglar vapenindustrin gör det osannolikt att EDF kommer att kunna leda till prioritering av en gemensam europeisk industri. Liberalerna anser ändå att militärt och industriellt samarbete är bra prioriteringar för EU och tror att mer samarbete kring försvarsfrågor kommer att öka säkerheten för EU:s medborgare.

Faktakollen:

Intervju Allan Widman 11/4 -2018