Miljöpartiet

Miljöpartiet ser PESCO som ett ”logiskt steg att ta på mellanstatlig grund”. De hoppas att PESCO ska leda till minskade militära kostnader för Sverige.

 

Bodil Valero, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, har varit en av de starkast kritiska rösterna mot EDF. Miljöpartiet är inte kritiskt mot en försvarsfond i sig då det tror att samarbete över nationsgränser kan effektivisera och minska vapenproduktionen inom EU. Partiet hoppas i förlängningen att samarbete ska minska produktionen av vapen och därmed behovet av vapenexport. Problemet med försvarsfonden är att resurser ska tas ur EU:s budget. Miljöpartiet ser att satsningarna på försvarsindustrin då kommer att ske på bekostnad av andra satsningar. Partiet anser att vapenindustrin inte bör prioriteras när EU:s budget redan är pressad i och med Brexit. Miljöpartiet har också arbetat för att fonden inte ska kunna finansiera utveckling av autonoma vapensystem.

 

”EU har mycket pengar att spara på att jobba mer tillsammans och mer effektivt men EDF kommer inte att lösa det problemet. Det kommer snarare att innebära att mer resurser som borde gå till att effektivisera Europas försvar pumpas in i vapenindustrin.

Bodil Valero om EDF