Moderaterna

Moderaterna vill se ökade internationella försvarssamarbeten. Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker för Moderaterna, menar att arbetet inom EU ska fokusera på försvarsfrågor framför satsningar på kultur och jordbruk.

 

”Vi måste göra mer tillsammans, det pågår faktiskt ett krig i Europa, i Ukraina. Och ett annat krig, informationskrigföring och cyberwar. Vi behöver mer militär närvaro för att skapa stabilitet”

Gunnar Hökmark om PESCO och EDF

Samtidigt som Moderaterna är positiva till ökat militärt samarbete i unionen så är de oroliga för att de industriella satsningarna inom ramen för EDF inte kommer att gynna svensk krigsmaterielindustri. Ökat samarbete i praktiken kan innebär att tysk och fransk industri tar över på mindre länders bekostnad. Gunnar Hökmark ser stora utmaningar med att samarbeta kring försvarsfrågor då det dels handlar om staters territoriella säkerhet och dels om stora industriella näringspolitiska intressen. EU bör definiera vilka material som kan och bör utvecklas tillsammans först och besluta om pengar sedan, snarare än att skapa en fond och sedan leta projekt, menar Hökmark.