Socialdemokraterna

Socialdemokraterna välkomnar det utökade försvarssamarbetet PESCO.

 

Alexandra Völker, socialdemokrat i försvarsutskottet, anser att processen som ledde fram till PESCO var väl förankrad. Socialdemokraterna ser inte att PESCO innebär en stor förändring av EU utan ser det som ett positivt steg för möjlighet till utökade relationer. Alexandra Völker beskriver PESCO som ett svar på rysk upprustning och en gemensam signal från EU-länderna vilken partiet hoppas skapar en tröskeleffekt.

 

Socialdemokraterna tror att EDF kommer att göra materielprojekt mer kostnadseffektiva, men menar samtidigt att det är orealistiskt att något land skulle ge upp delar av sin egen industri för en gemensam europeisk industri. Jytte Guteland, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, uttrycker oro för att företag i större medlemsländer kommer att  gynnas medan mindre företag i Sverige inte kommer att få ta del av pengarna i fonden.

 

”Intressant idé med EDF, men det måste gynna hela EU, inte bara en liten skara ivriga länder. Syftet är att samordna och effektivisera och då måste vi garantera att det verkligen uppfylls.”

Jytte Guteland om EFD

Faktakollen:

Intervju Alexandra Völker 16/4- 2018

Forum 19 juni (SVT)