Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är kritiska till PESCO då de anser att det påverkar staternas suveränitet på ett negativt sätt och att det riskerar att innebära en duplicering av Nato samt en militarisering av unionen.

 

Sverigedemokraterna är också oroade att den svenska industrin kommer att missgynnas av EDF och av mer europeisk samordning och samarbete.