Vänsterpartiet

Vänsterpartiet anser att försvarssamarbetet PESCO är en ytterligare militarisering av unionen som bidrar till en destruktiv upprustningsspiral.

 

Vänsterpartiet menar att förändringarna har genomförts utan folklig debatt och att de därmed saknar demokratisk förankring. Lotta Johnsson Fornarve, Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson, är kritisk till den snabba processen som föranledde PESCO. Partierna hade bara ett dygn på sig att reagera på propositionen när den kom och Fornarve ser det som ett strategiskt knep från regeringen för att slippa debatt.

 

Vänsterpartiet menar att pengarna som kommer att investeras i EDF enbart kommer att gynna vapentillverkare och att Sverige riskerar att tappa kontrollen över den egna industrin och produktionen. Partiet anser att ett militärt EU inte har möjlighet att arbeta för fred och nedrustning och att det riskerar att öka spänningarna och hota säkerheten både inom och utanför EUs gränser.