BLIR VI INTE SÄKRARE GENOM ATT BYGGA EN STARKARE FÖRSVARSALLIANS MED USA?

Regeringen anser att DCA-avtalet (Defense Cooperation Agreement) kommer höja tröskeln för militära konflikter och därmed ge en konfliktavhållande effekt. Forskning om militär avskräckning som metod har dock inte lyckats bevisa att allianser som bygger på militär avskräckning minskar risken för krig i tider av konflikt.

 

Avskräckning kan bidra till en upprustningsspiral, där ingen stat vill känna sig i underläge och därför rustar upp ännu mer när grannländerna/motståndaren gör det. Det är en stor risk att den avskräckning som sägs ge säkerhet därmed istället leder till ökad misstro, spänningar och en större risk för att väpnad konflikt faktiskt bryter ut.

 

Det är svårt att spekulera i Putins agerande, men det är tydligt att en ökad och mer permanent närvaro av amerikansk militär i Sverige riskerar att uppfattas som ett hot från rysk sida. Putin har uttryckt att han; ”inte har några problem med att Sverige och Finland går med i NATO, men att motåtgärder väntar om Natostyrkor placeras i de två länderna.” Att väga in detta i bedömningen är inte som vissa anser att låta sig styras utan att göra en heltäckande konsekvensanalys.

 

Därtill kommer konfrontation mellan USA och Kina troligen att trappas upp, vilket Sverige genom DCA-avtalet kan komma att dras in i. 

 

USA:s agerande kommer alltid först och främst styras av amerikanska intressen. Vad händer om svenska och amerikanska intressen krockar? Även om detta kan tyckas irrelevant idag behöver vi också överväga avtalets konsekvenser på lång sikt och utifrån kraftigt förändrade förutsättningar. Slutligen finns det inget i avtalet som garanterar att USA kommer att lämna stöd till Sverige i en kris eller krigssituation.