Centerpartiet

Inför valet 2014 stod Centerpartiet bakom Sveriges militära alliansfrihet och ville att Sveriges militära samarbeten skulle analyseras närmare innan ytterligare närmanden till Nato gjordes. Året därpå, 2015, ändrade Centern inställning i frågan.

 

Centern vill nu att Sverige ska påbörja en process mot medlemskap med målet att Sverige och Finland ska bli medlemmar samtidigt. Centern anser att ett Natomedlemskap skulle vara en solidarisk handling gentemot de baltiska länderna som upplever ett större hot från Ryssland. Partiet ser Nato som en organisation som står upp för frihet och demokrati. Daniel Bäckström, Centerpartiets försvarspolitiske talesperson, poängterar att många EU-länder också är Nato-länder och att gemensam försvarsplanering skulle vara både kostnadseffektiv och strategisk.

 

Centerpartiet anser att en förutsättning för ett Natomedlemskap är att det finns en bred folklig och parlamentarisk förankring.

 

Daniel Bäckström poängterar att Turkiets vägval är viktiga framöver men att Nato är en viktig försvarsorganisation till vilken Sverige ska bidra oavsett.

Faktakollen:

Centern svänger – vill gå med i Nato (SvD)

Intervju Daniel Bäckström 18/4- 2018