Kristdemokraterna

Inför valet 2014 ville Kristdemokraterna tillsätta en parlamentarisk utredning som skulle ta fram för- och nackdelar med ett svenskt Natomedlemskap. Nu har partiet ändrat sig och anser att Sverige ska gå med i Nato, trots att ingen utredning gjorts.

 

Kristdemokraterna menar att det är oekonomiskt att rusta Sverige på egen hand och menar att Nato skulle vara kostnadseffektivt och ge mer försvarsförmåga för pengarna. Samtidigt har inte Kristdemokraterna någon ambition att dra ned på kostnaderna för försvaret utan vill att Sverige årligen ska investera 2 procent av BNP.

 

Kristdemokraterna noterar att Ryssland kan antas uppfatta utvidgningen av Nato som ett hot mot rysk säkerhet. Samtidigt menar partiet att ett svenskt Natomedlemskap inte utesluter ett gott grannskap med Ryssland.