Miljöpartiet

Miljöpartiet vill inte gå med i Nato då partiet anser att Sveriges alliansfrihet möjliggör för Sverige att fatta oberoende utrikespolitiska beslut, vilket de tror ökar Sveriges säkerhet.

 

Miljöpartiet vill att Sverige ska ha ett militärt samarbete med Nato och menar att gemensamma försvarsövningar med länder som är med i Nato, så som Aurora 17, kan bidra med kompetens till den svenska försvarsmakten. Samarbeten kan innebära kostnadseffektivitet vilket Miljöpartiet ställer sig positiva till.

 

Anders Schröder, Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson, menar att förutsättningarna för ett totalförsvar är samarbete och gemensam försvarsplanering med andra länder. Han poängterar dock att alliansfriheten är viktig för att Sverige ska kunna bestämma förutsättningarna för samarbete och Miljöpartiet vill inte riskera att Sverige blir bundet av ett medlemskap.

Faktakollen:

Miljöpartiets partiprogram “Världen”

Intervju Anders Schröder 9/4-  2018