HUR KOMMER AMERIKANSKA SOLDATERS IMMUNITET PÅVERKA SVERIGE OCH SVENSKARNA?

DCA-avtalet ger amerikanska styrkor i princip full immunitet gentemot svensk lagstiftning när de befinner sig i Sverige, även om de skulle lämna basen och begå brott mot den svenska befolkningen. Grundtanken är att de vid brott ska straffas enligt amerikansk militärlag. Problem uppstår dock i de fall denna lag är svagare än den svenska. Synen på sexualiserade brott är ett tydligt sådant exempel.

 

Det är otydligt i vilka fall som Sverige kan, och kommer att, kräva tillbaka domsrätten. Enligt Försvarsdepartementet väntas Sverige avstå domsrätt i de allra flesta fall. I regeringens proposition står också att en: “medlem av en amerikansk styrka kommer således att vid misstanke om sexualbrott som utgångspunkt prövas under amerikansk militär strafflagstiftning”. Detta väcker många frågor kring vad avtalet faktiskt kan komma att innebära för lokalsamhället och dess befolkning. 

 

I avtalet står det att all aktivitet ska utföras med full respekt för svensk lagstiftning men det finns inga skrivelser om hur utsändas kunskap om svensk lagstiftning kommer att kontrolleras. Bristen på jämställdhetsanalys av DCA-avtalet leder till att viktiga konsekvenser inte blir belysta. Utländska baser i andra länder har visat sig innebära en ökad osäkerhet för kvinnor genom sexualiserat våld, exploatering och trafficking. Om de amerikanska styrkorna har okunskap om och/eller oförståelse för till exempel den svenska samtyckes- och sexköpslagen kan det få stor påverkan på svenska medborgares, inte minst kvinnors och flickors, säkerhet.

 

Vi ser med oro på hur en eventuell ökning av mäns sexualbrott, som inte lagförs enligt svensk lag, kan påverka kvinnor, flickor och allmänhetens uppfattning om rättssäkerheten när det gäller mäns sexuella våldsbrott mot kvinnor. Särskilt som den redan låga uppklarningsprocenten för nämnda brott är ett känt problem i Sverige.