Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativs förslag på budget för Internationell samverkan

 

2018

3959 miljoner kronor

2019

3962 miljoner kronor

2020

3967 miljoner kronor

 

Feministiskt initiativ är de parti som vill öka satsningarna på Internationell samverkan mest. Partiet vill att pengarna ska investeras i inkluderande av kvinnor i fredsprocesser och forskning på omställning från militär till mänsklig säkerhet. Partiet vill även inrätta ett institut för global nedrustning och ickespridning med uppdrag att främja Sveriges arbete inom området. Feministiskt initiativ beklagar Rysslands utrikes- och inrikespolitiska utveckling men ser ingenting som tyder på att Ryssland skulle angripa Sverige. Partiet vill att Sverige, genom ökade satsningar på diplomati och stöd till lokala demokratirörelser och människorättskämpar, ska verka för ökad respekt för mänskliga rättigheter i Ryssland.

Faktakollen:

Feministisk initiativs skuggbudget 2018

Intervju Alejandra Gomez Lozano 20/6- 2018