Kristdemokraterna

Kristdemokraternas förslag på budget för Internationell samverkan

 

2018

1963 miljoner kronor

2019

1965 miljoner kronor

2020

1969 miljoner kronor

 

Kristdemokraterna vill de kommande åren satsa mindre på Svenska institutets (SI) verksamhet än vad regeringen föreslagit. De vill även spara in på forskning kring säkerhetspolitik, nedrustning och ickespridning, fredsforskningsinstitutet SIPRI, Utrikespolitiska Institutet (UI), Nordiskt Samarbete och Informationsspridning om Sverige utomlands. Anslaget omfördelas till att öka satsningarna för Fred- och Säkerhetsfrämjande verksamhet som bland annat innebär fredsbevarande militära insatser.

 

Kristdemokraterna noterar att Ryssland kan antas uppfatta utvidgningen av Nato som ett hot mot rysk säkerhet. Samtidigt menar man att ett svenskt Natomedlemskap på inget sätt utesluter ett gott grannskap med Ryssland.

 

”Vi menar att den viktigaste åtgärden för att verka för fred i Östersjön är att Sverige får ett välfungerande försvar som kan uppfylla våra åtaganden gällande skydd av svenskt territorium och vår solidaritetsförklaring, i Östersjöregionen främst gällande de baltiska staterna. Dessa är utsatta för återkommande destabiliseringsförsök från Ryssland, liksom de kränker svenskt luftrum och svenskt territorialvatten.”

Mikael Oscarsson om avspänning