Liberalerna

Liberalernas förslag på budget för Internationell samverkan

 

2018

1997 miljoner kronor

2019

1998 miljoner kronor

2020

2003 miljoner kronor

 

Liberalerna vill satsa mindre än regeringen på forskning rörande säkerhetspolitik, nedrustning och ickespridning samt fredsforskningsinstitutet SIPRI de kommande 3 åren. Allan Widman, Liberalernas försvarspolitiske talesperson, tror inte att ökade diplomatiska satsningar skulle kunna förbättra relationen till Ryssland.

Diplomatin verkar inte fungera, dialogen har inte lyckats öka säkerheten.”

Allan Widman om att satsa mer på samtal

 

Allan Widman beskriver Ryssland som ”närmast hopplösa”. Han menar att deras oberäkneliga sätt och deras vana att tala osanning gör dem omöjliga att samarbeta med i dagsläget. Allan Widman ser dock en möjlig öppning inom en tioårsperiod. Rysslands ekonomi är i stor utsträckning beroende av naturgas och olja, varor vars värde sjunker och med största sannolikhet kommer fortsätta att sjunka. Detta kan skapa politiskt tryck och möjliggöra för en bättre relation menar Allan Widman. Han anser att politiska och ekonomiska sanktioner och militärt tryck genom Nato är det som kan skapa förutsättningar för att på sikt nå avspänning i regionen. Sverige ska tydligt välja sida och sätta hårt mot hårt. Partiet vill öka sanktionerna mot Ryssland ytterligare.

”Ryssland respekterar styrka hos en motståndare och Sverige måste tala samma språk. Det kan komma att behöva bli värre innan det blir bättre”.

Allan Widman om avspänning

Faktakollen:

Liberalernas budgetmotion 2018

Liberalernas Hemsida

Intervju Allan Widman 11/4- 2018