Miljöpartiet

Regeringens förslag på budget för Internationell samverkan

 

2018

2009 miljoner kronor

2019

2011 miljoner kronor

2020

2017 miljoner kronor

 

Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson, Anders Schröder, menar att det är rimligt att diplomatiska insatser får lägre anslag än militära. Han säger att det är en naturlig följd av att diplomati helt enkelt kostar mindre och poängterar att båda områdena är prioriterade för regeringen och för Miljöpartiet.

 

Miljöpartiet ser det som osannolikt att Ryssland skulle invadera Sverige men vill rusta försvaret för att ha en trovärdig försvarsförmåga, och skapa en tröskeleffekt. Miljöpartiet anser att Sverige som alliansfritt land har goda förutsättningar att bidra till en bättre relation mellan Ryssland och övriga Europa. Miljöpartiet vill utöka arbetet med folk till folk-kontakter och förbättra de diplomatiska relationerna. Samtidigt ser inte Anders Schröder några tecken som tyder på att regimen i Ryssland är intresserad av en bättre relation i närtid. Trots att Anders Schröder ser att vägen till en god relation med Ryssland är lång menar han att det bara finns en väg dit – genom samarbete och kontaktsökande.

Faktakollen:

Regeringens proposition 2017/18:1 Utgiftsområde 5

Intervju med Anders Schröder 9/4- 2018