Moderaterna

Moderaternas förslag på budget för Internationell samverkan

 

2018

2009 miljoner kronor

2019

2011 miljoner kronor

2020

2017 miljoner kronor

 

Moderaterna vill fokusera mer på Östersjösamarbetet och närområdet. De vill stärka samarbetet inom gemensamma områden som säkerhet, miljö och infrastruktu och se en större närvaro i de nordiska och baltiska länderna samt fler forum för dialog och samarbeten. Moderaterna menar att dessa satsningar inte behöver kosta mer, utan att det handlar om omfördelningar inom budgetposten.

 

“Ibland har Östersjön beskrivets som ”fredens hav”. Frågan är då hur just freden bäst säkras? Inte är det genom en osäkerhetslinje! Tvärtom krävs tydlighet både i fråga om Nato-medlemskap som fortsatta satsningar på Sveriges försvar.”

Hans Wallmark om regional säkerhetspolitik

 

Moderaterna anser att avspänning i Östersjöregionen skapas genom att Sverige och Finland tydligt allierar sig och blir medlemmar i Nato. Partiet vill att Sverige ska rusta upp sitt försvar och utöka sanktionerna mot Ryssland.

Faktakollen:

Moderaternas Budgetmotion 2018

Moderaternas motion 2017/18:3566 Säkerhetspolitik för Sverige

Freden i Östersjön säkras med tydlighet (Expressen)