Socialdemokraterna

Regeringens förslag på budget för Internationell samverkan

 

2018

2009 miljoner kronor

2019

2011 miljoner kronor

2020

2017 miljoner kronor

 

Socialdemokraterna anser att 2 miljarder till Internationell samverkan är tillräckligt och att fördelningen mellan försvarsanslaget och internationell samverkan är rimlig. Material och vapen är dyrare än diplomati och därför menar Socialdemokraterna att Sverige behöver investera mer i det militära försvaret, det handlar inte om en prioritering av det ena eller andra.

 

”Försvarsmaktssatsningar kostar skitmycket – det gör inte dialog”

Alexandra Völker om försvarsanslaget

 

Socialdemokraterna anser inte att ett ryskt angrepp mot Sverige är troligt. Samtidigt menar de att Rysslands agerande i Ukraina och Georgien skapar en situation där det är nödvändigt att rusta upp försvaret och markera mot Ryssland genom att utöka det militära samarbetet inom EU för att skapa en tröskeleffekt. Alexandra Völker, socialdemokrat i försvarsutskottet, är medveten om att det finns en stor risk att Ryssland uppfattar Sveriges agerande som hotfullt och att det i sin tur kan leda till ökad spänning men hon ser alternativet, att inte rusta upp, som ännu farligare. Socialdemokraterna menar att OSSE är väldigt viktigt för relationsskapande arbete. Satsningarna på att få en plats i säkerhetsrådet lyfts fram som en viktig del i arbetet för att minska spänningarna.

 

”Vi ville inte att Ryssland skulle trappa upp från första början men nu har de gjort det och det gjorde de tidigt och innan oss. Utifrån hur Ryssland har agerat har vi insett att vi har varit naiva. Vi trodde att det var slut på krig i världen och det kommer det nog aldrig vara.”

Alexandra Völker om Ryssland

“Vi är ofta kritiska till vad USA gör utrikespolitiskt och militärt, när de överträder folkrätten och det är vi alltid tydliga med. Men USA står i alla fall för det som de gör. Ryssland å andra sidan ljuger. Det gör att situationen blir fruktansvärt svår att hantera”.  

Alexandra Völker om relationen till USA och Ryssland

Faktakollen:

Regeringens proposition 2017/18:1 Utgiftsområde 5

Intervju Alexandra Völker 16/4- 2018