Vänsterpartiet

Regeringens förslag på budget för Internationell samverkan

 

2018

2009 miljoner kronor

2019

2011 miljoner kronor

2020

2017 miljoner kronor

 

Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson, Lotta Johnsson Fornarve, tycker att satsningarna på försvaret och internationell samverkan är obalanserade och vill se att mer resurser går till Internationell samverkan. Hon kan däremot inte svara på hur partiet anser att uppdelningen mellan internationell samverkan och försvar bör se ut.

 

Vänsterpartiet vill se utökat samarbete runt Östersjön och en förebyggande säkerhetspolitik. Dels vill partiet att Sverige ska ta en mer aktiv roll i Östersjöstaternas råd och partiet vill även se ökat samarbete mellan kustbevakningen i länderna runt Östersjön. Partiet vill även utöka planerade ömsesidiga spaningsövningar inom ramen för Cross Boarder Training North. Partiet menar att Svenska institutets roll bör stärkas för att bygga säkerhetsgemenskap och demokrati i samarbete med aktörer i Ryssland.